Garantibeviser/garantikapital

Ansvarlig kapital i sparekasser. Risikoen på garantibeviser svarer til risikoen på en banks aktiekapital, der kan gå tabt.Læs mere


Tilbage til leksikon