Gearing

Gearing er belåning af værdipapirer med det formål at foretage investeringer. Denne investeringsform er meget risikobehæftet, idet kursfald kan medføre, at aktierne må tvangssælges og derved giver investor store økonomiske tab. Danske investeringsforeninger er ikke gearet. Hedgefonde er ofte gearet, og ETF'er kan være gearet.Læs mere


Tilbage til leksikon