Enterprise value (EV)

Ved køb af et selskab overtages ikke blot aktierne, men også gælden. Det er derfor interessant at kende selskabets værdi på gældfri basis eller "enterprise value", som er børsværdien plus den nettorentebærende gæld. Enterprise value indgår ofte i nøgletallet EV/EBITDA.