Egenkapitalforrentning

Egenkapitalforrentning måler egenkapitalens afkast, dvs. investorernes afkast af den investerede kapital. Egenkapitalforrentningen beregnes ved at dividere nettoresultatet med gennemsnittet af egenkapitalen primo og ultimo regnskabsåret. Engelsk: Return on equity (ROE)Læs mere


Tilbage til leksikon