Egenkapitalomkostninger

Egenkapitalomkostninger er aktionærers afkastkrav og består af summen af den risikofri rente og en risikopræmie. Aktionærerne i en virksomhed kræver gerne et afkast, der er større, end hvad de ville kunne få ved alternative og mere “sikre” investeringer.Læs mere


Tilbage til leksikon