Efficiens

Efficiens på de finansielle markeder betyder, at det afkast, man kan forvente at opnå, vil afspejle risikoen. Højere afkast modsvarer højere risiko.Læs mere


Tilbage til leksikon