Effektivt afkast

Aktiers effektive afkast er det totale afkast i form af udbytte og værditilvækst udtrykt i procent af det investerede beløb.Læs mere


Tilbage til leksikon