Det Finansielle Råd

Det Finansielle Råd er et råd under Erhvervs- og Vækstministeriet, som har det overordnede tilsyn med værdipapirmarkedet i Danmark. Rådet består af 14 medlemmer, der repræsenterer ekspertise omkring værdipapirhandel. De private investorer er repræsenteret med et medlem indstillet af Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet i fællesskab.Læs mere


Tilbage til leksikon