Direkte handel

En direkte handel foregår ved, at investor selv eller via sin bank eller børsmægler lægger en ordre ind i fondsbørsens handelssystem. Handel foregår, når der er en modpart. Alternativt er at handle som strakshandel eller gennemsnitskurshandel, hvor der handles via bankens eller børsmæglerselskabets egenbeholdning med hhv. banken eller børsmæglerselskabet som principiel modpart. Se også Børshandel.Læs mere


Tilbage til leksikon