Devaluering

Devaluering er et lands nedskrivning af dets valutakurs i forhold til udenlandsk valuta. Et land kan vælge at nedskrive sin valuta i et ønske om at forbedre konkurrenceevnen over for udlandet og dermed forbedre sin handelsbalance. Tegn på devaluering skaber dog stor usikkerhed hos de udenlandske investorer, hvorfor disse kan vælge at trække deres kapital/investeringer ud eller forlange en risikopræmie i form af en højere rente. Det modsatte af devaluering er revaluering.Læs mere


Tilbage til leksikon