Dealer

En dealer er en værdipapirhandler i form af en person eller et selskab, der køber og sælger valuta eller værdipapirer for egen regning. Modsætningen er en broker/børsmægler, der optræder som fuldmægtig for en andens regning.