Decharge

Et selskabs generalforsamling kan vedtage decharge = ansvarsfraskrivelse i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet på generalforsamlingen. Ledelsen (bestyrelse og direktion) kan herefter ikke ifalde erstatningsansvar for forhold, der er oplyst i regnskabet.Læs mere


Tilbage til leksikon