Debitor

En debitor er et selskab eller en person, hos hvem en virksomhed har et tilgodehavende.