Beta (ß)

En akties beta-værdi fortæller, om en aktiekurs svinger mere eller mindre end markedet som helhed og er således et mål for samvariationen mellem afkastet for en enkelt aktie eller portefølje og det samlede aktiemarked. Værdien udtrykker aktiens kursfølsomhed i forhold til udviklingen i det generelle marked. Den neutrale Beta-værdi er 1, mens en Beta-værdi på 1,5 betyder, at aktien svinger 50 procent mere end børsgennemsnittet. Værdien anvendes bl.a. i beregning af afkastkrav.Læs mere


Tilbage til leksikon