BIS

Bank for International Settlements. Banken kaldes undertiden centralbankernes bank, idet den skal smidiggøre internationale transaktioner, styrke finansiel stabilitet og samordne tilsyn med banker. Den er stiftet i 1930 og har hovedsæde i Basel, Schweiz. Baselkomiteen (se denne) hører organisatorisk under BIS.



Læs mere


Tilbage til leksikon