Betalingsbalance

Betalingsbalance er en opgørelse over et lands økonomiske transaktioner med udlandet for en given periode.