Bestyrelse

En bestyrelse er et selskabs øverste ledelse og vælges normalt af selskabets generalforsamling. Bestyrelsen skal sørge for en god og ansvarlig organisation og ledelse af selskabet. Bestyrelsen ansætter direktionen, som står for den daglige ledelse af selskabet.