Asset allocation

Asset allocation er strategien bag fordelingen af aktiverne i porteføljen, f.eks. mellem aktier - i forskellige sektorer - og obligationer med forskellig løbetid.