Aktiekapital

Et selskabs aktiekapital er summen af den pålydende eller nominelle værdi af samtlige udstedte aktier i selskabet. Se også egenkapital.Læs mere


Tilbage til leksikon