Aftalekurs

Aftalekurs er ved handel med optioner den kurs, til hvilken der kan handles på et givet tidspunkt. Kursen kaldes også exercise price eller strike price.Læs mere


Tilbage til leksikon