After market

Handel på børsen, efter at det officielle marked er lukket.