Afskrivning

Afskrivning er en løbende udgiftsførelse, som modsvarer en værdiforringelse af et større aktiv, typisk en bygning, en maskine, EDB-udstyr eller inventar. For eksempel kan en bygning afskrives eller udgiftsføres over en 20-årig periode med en tyvendedel af anskaffelsessummen hvert år. Aktivets restværdi optræder som en aktivpost i selskabets balance. Afskrivningskriterierne anføres typisk under ”Anvendt regnskabspraksis” i regnskabet. Afskrivningspolitikken kan være afgørende for et selskabs nettoresultat.Læs mere


Tilbage til leksikon