Afregningsnota

En afregningsnota er en nota, som investor ved køb eller salg af aktier modtager fra sin bank eller børsmæglerselskab. Notaen indeholder detaljer omkring handlen og kaldes enten en afregningsnota, handelsnota, fondsnota, købsnota eller salgsnota. Det er forskelligt, hvor meget bankerne og børsmæglerselskaberne lader fremgå af denne nota, men den indeholder som regel oplysninger om hvilke og hvor mange aktier, der er købt eller solgt, til hvilken kurs der er handlet, samt kurtage, handelsdato og handelstype. Der findes lovregler for, hvad notaerne som minimum skal indeholde.