Afkast

Afkast, aktieafkast eller performance er resultatet af en investering. Det består af udbytte og renter samt en kursgevinst eller et kurstab. Oftest opgøres det årligt. Det kan måles enten i kroner eller mere almindeligt som en procentdel af det investerede beløb.Læs mere


Tilbage til leksikon