Guides

Årsopgørelsen: 19 fradrag du ikke må glemme

Billede
Penge tilbage eller et surt skattesmæk? Årsopgørelsen for 2020 er landet, og vi har strikket en kæmpeguide sammen med en lang række af fradrag og besparelser, du ikke må snyde dig selv for at være opmærksom på.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Uanset om der står et grønt eller et rødt tal og blinker på din årsopgørelse, leverer vi her en lang række af fradrag, skattefinter og besparelser, du kan gå på jagt efter.

Om det er håndværkerfradrag, kørsel til og fra arbejde, udlejning af bil og bolig, omlagte lån, boligkøb- eller salg, børnebidrag, fradrag på tab på aktier eller noget helt andet, der er relevant for dig, finder du det i denne store guide.

Fristen for at rette i din årsopgørelse for 2020 er 1. maj i år.

Guidens indhold:
1: Tab på aktier og investeringsforeninger
2: Tab på unoterede aktier
3: Unoterede aktier som tidligere har været noteret
4: Aktiehandel på udenlandsk depot
5: Skeln mellem aktie- og kapitalindkomst
6: Hvis du har købt eller solgt bolig
7: Nyt boliglån ved køb af bolig eller konvertering af lån
8: Renter på fælleslån i ejerlejligheder
9: Udlejning af din bolig
10: Udlejning af bil, båd og campingvogn
11: Tjek indbetalinger til pension
12: Håndværkerfradrag (servicefradrag)
13: Kørselsfradrag (befordring)
14: Ekstra pendlerfradrag
15: Kost og logi på arbejdsrejser
16: Småfornødenheder på arbejdsrejse
17: Børnebidrag
18: Donér penge og spar penge
19: Arbejdstøj, faglitteratur og kurser

Guiden og beregningerne er lavet af redaktør og journalist Christian Kjær efter interview med skatterådgiver hos PwC Per Ørtoft Jensen.

BLIV MEDLEM AF DANMARKS BEDSTE AKTIE-FÆLLESSKAB

God skattejagt!

1: Tab på aktier og investeringsforeninger

Ejer du ikke værdipapirer, kan du springe videre til punkterne 6 til 19. De første fem punkter handler om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber og sælger værdipapirer. Foto: Shutterstock

Har du solgt børsnoterede aktier eller investeringsforeningsbeviser med tab i 2020, kan du trække tabet fra i dine realiserede gevinster og udbytter.

Har du ikke haft gevinster eller udbytter, kan du trække tabet fra i fremtidige gevinster og udbytter. Det er vigtigt, at du registrerer dit realiserede tab på årsopgørelsen i 2020, hvis du vil have muligheden for at trække det fra i fremtidige gevinster.

For at få fradraget kræver det, at Skattestyrelsen har oplysninger om din beholdning af værdipapirer og oplysninger om, hvilke kurser du har købt dem til. Har Skattestyrelsen ikke det, risikerer du, at du ikke kan få fradraget. Sørg derfor for, at Skattestyrelsen hvert år får oplysninger om dine køb af aktier.

For at være sikker på, at du kan få fradrag for fremtidige tab, skal skattestyrelsen som udgangspunkt have oplysninger om dine køb senest den 1. maj 2021 - medmindre du som følge af virksomhedsindkomst, udenlandsk indkomst eller andre særlige forhold har udskudt frist til 1. juli 2021.

Inden ovenstående frister skal du ligeledes sikre dig, at skattestyrelsen har de rette oplysninger om selskabsændringer såsom aktiesplit, fusioner eller frasalg af dele af en virksomhed til selvstændig notering på børsen. Her kan du klikke ind under aktiemodulet på Skattestyrelsens hjemmeside og se, om der står et rødt udråbstegn. Gør der det, har Skattestyrelsen ikke tilstrækkeligt med oplysninger til, at du kan få fradrag for dine tab.

Realiserede tab på aktier skriver du i rubrik 66.

Læs også: "Disse aktier sidder på det nye guld"

2: Tab på unoterede aktier

Har du tab på unoterede aktier på for eksempel First North eller på mini-børsen OTC, skal du selv angive tabet på din årsopgørelse.

Tabet bliver ikke automatisk ført på din årsopgørelse, som det ville være sket, hvis du havde haft tabet på et reguleret marked.

Dine tab på unoterede aktier har den særlige fordel, at de bliver modregnet i dine totale skatter – som for eksempel din løn.

Tab på unoterede aktier skriver du i rubrik 67.

3: Unoterede aktier som tidligere har været noteret

Hvis du har aktier, der ikke længere er noteret på et reguleret marked, men som har været det, skal du trække tabet fra på samme måde, som hvis de stadig var noteret på et reguleret marked.

Tab på tidligere børsnoterede aktier skriver du i rubrik 66

Læs også: Seks aktiekrak verden aldrig glemmer

4: Aktiehandel på udenlandsk depot

Handler du aktier i et udenlandsk depot, skal du selv opgøre gevinster og tab på årsopgørelsen.

For at du har ret til at trække tab fra for værdipapirer i udenlandsk depot, er det desuden vigtigt, at du hvert år oplyser Skattestyrelsen om de køb af børsnoterede aktier, ETF'er og investeringsforeninger, du har foretaget i det pågældende indkomstår. Børsnoterede aktier, du har købt i udenlandsk depot i 2020, skal du derfor senest oplyse Skattestyrelsen om den 1. maj 2021 - medmindre du som følge af virksomhedsindkomst, udenlandsk indkomst eller andre særlige forhold har udskudt frist til 1. juli 2021.

Det er en god ide, at du gemmer handelsnotaer, når du køber og sælger aktier i udenlandsk depot. De er gode at have, når papirerne skal sælges igen.

Typisk er det folk, der har boet i udlandet, der har aktier på et udenlandsk depot. En anden gruppe kan være folk, der har valgt en udenlandsk bank på grund af andre eller bedre handelsvilkår.

Gevinster og tab af noterede danske aktier i udenlandsk depot skriver du i rubrik 66.
Gevinster og tab af unoterede danske aktier i udenlandsk depot skriver du i rubrik 67.

Gevinster og tab af noterede udenlandske aktier i udenlandsk depot skriver du i rubrik 454.
Gevinster og tab af unoterede udenlandske aktier i udenlandsk depot skriver du i rubrik 451

Læs også: 15 store aktier der vil nyde godt af en supersommer

5: ETF’er - og investeringsselskaber: Skeln mellem aktie- og kapitalindkomst

Når du tjekker, om gevinster og tab er korrekte på årsopgørelsen, er det vigtigt at skelne mellem, om dine ETF’er og investeringsselskaber er registreret på Skattestyrelsens liste over fonde, der bliver beskattet som aktieindkomst.

Hvis ikke dine investeringsfonde- og selskaber er med på Skattestyrelsens liste, bliver de beskattet som kapitalindkomst.

Du kan med fordel spekulere i, hvordan du helst vil beskattes, når du køber nye investeringsfonde.

Om det bedst kan betale sig at investere i et investeringsselskab, der bliver beskattet som aktieindkomst eller ej afhænger blandt andet af, hvor meget aktieindkomst og kapitalindkomst du har i forvejen.

Er du for eksempel oppe i den høje aktieskat på 42 procent i forvejen, kan det måske bedre betale sig at investere i en investeringsfond, der bliver beskattet som kapitalindkomst.

Er du til gengæld ovre i den høje kapitalindkomst på 42 procent og samtidig betaler 27 procent i aktieindkomst, kan det typisk og til et vist punkt bedre betale sig at investere gennem et investeringsselskab, som er med på listen og bliver beskattet som aktieindkomst.

Er dine investeringsfonde- og selskaber med på skats liste, skal gevinster og tab stå i rubrik 66.
Er dine investeringsfonde- og selskaber ikke med på listen, skal gevinster og tab stå i rubrik 38.

Bliv medlem nu og få aktietips i indbakken hver uge

6: Ved køb eller salg af bolig

Foto: Scanpix

Har du købt eller solgt bolig i 2020, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Ejendomsværdiskat fra den dag du flytter ind
Du skal først betale ejendomsværdiskat fra den dag, du flytter ind. Købte du fx en ejerbolig den 15. februar, som du først flyttede ind i 1. april, skal du først betale ejendomsværdiskat fra og med 1. april. Du skal selv indberette indflytningsdatoen på din årsopgørelse.

Indflytningsdatoen skriver du i rubrik 183.

Ejendomsværdiskat indtil den dag du flytter ud
Har du solgt en bolig i 2020, skal du kun betale ejendomsværdiskat, indtil du flytter ud. Du skal selv indberette udflytningsdatoen på din årsopgørelse.

Udflytningsdatoen skriver du i rubrik 189

Fradrag for differencerenter
Hvis du har indfriet eller omlagt et realkreditlån, vil du ofte blive opkrævet differencerenter. De kan trækkes fra i skat, men du skal selv oplyse renteudgifterne på årsopgørelsen for at få fradrag.

Differencerenter skrives i rubrik 44.

Renter i forbindelse med refusionsopgørelse

Ved bolighandler laver købers advokat ofte en refusionsopgørelse mellem køber og sælger. Det er en opgørelse, hvor det fx bliver opgjort, om den ene part har betalt renter for en periode, hvor den anden har ejet ejendommen. Har du betalt renter eller modtaget rentebetalinger i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal det indberettes til skat, da det ikke sker automatisk. Hvis det er renteudgifter, kan du få fradrag.

Renteudgifter indberettes i rubrik 44.
Renteindtægter skriver du i rubrik 39.

Læs også: 7 danske aktier der falder når renten stiger

7: Nyt boliglån ved køb af bolig eller konvertering

Har du optaget et boliglån i forbindelse med et boligkøb eller en omlægning af dine lån, skal du typisk stille en bankgaranti. Det sker ved, at man betaler en garantiprovision til banken, og den kan trækkes fra i skat. Beløbet er ofte på et par tusinde kroner.

Beløbet skrives i rubrik 44.

8: Renter på fælleslån

Bor du i en ejerlejlighed, og betaler du til et fælles lån, kan du i nogle tilfælde få fradrag. Det kan være et lån, der er optaget i forbindelse med en renovering af ejendommen, nye faldstammer, nyt tag eller nye vinduer.

For at få fradrag for renterne, skal gælden og renteudgifterne være delt ud blandt de enkelte beboere i jeres ejendom.

Fradraget skrives i rubrik 44.

9: Udlejning af din bolig (deleøkonomi)

Foto: Shutterstock

Lejer du din bolig – eller et værelse – ud via fx Airbnb, er der hele to regelsæt med bundfradrag, du frit kan vælge imellem i 2020 – de nye og de gamle regler. Du kan også vælge et helt tredje regelsæt, der tager udgangspunkt i et regnskab over indtægter og udgifter, som du selv skal lave.

De nye regler

Med de nye regler er vilkårene de samme, uanset om det er en ejer-, leje- eller andelsbolig, du lejer ud.

Du måtte tjene 29.300 kroner på udlejningen i 2020, uden du skal betale skat. Tjente du mere end det, skal du betale skat af 60 procent af den del af lejeindtægten, der overstiger de 29.300 kroner.

I et eksempel, hvor du for eksempel har lejeindtægter på 30.300 kroner, overskrider du bundfradraget med 1.000 kroner. Du skal dermed betale skat af 60 procent af de 1.000 kroner.

Din skattepligtige indtægt er derfor 600 kroner, som du skriver på årsopgørelsen.

Indtægten bliver beskattet som kapitalindkomst.

Den skattepligtige indtægt skriver du i rubrik 37.

De eksisterende regler

Vælger du den gamle ordning, er der forskel på reglerne, alt efter om det er en ejer-, leje eller andelsbolig, du lejer ud.

Eksisterende regler for ejerboliger
Når du udlejer en ejerbolig, er dit bundfradrag 1,33 procent af ejendomsværdien, dog er bundfradraget altid minimum 24.000 kroner. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse. Har din ejerbolig fx en ejendomsværdi på 2,3 millioner kroner, er dit bundfradrag 30.590 kroner, som du må tjene, inden du skal betale skat af din lejeindtægt.

Indtægt fratrukket bundfradrag skriver du i rubrik 37.

Eksisterende regler, når du er lejer eller andelshaver
Bundfradraget for lejere og andelshavere er 2/3 af den årlige husleje eller boligafgift. Har du fx en husleje eller en boligafgift på 45.000 kroner om året, er dit bundfradrag på 30.000 kroner, som du må tjene, inden du skal betale skat af lejeindtægten. Indtægten beskattes som personlig indkomst.

Indtægten fratrukket bundfradraget skrives i rubrik 20.

Regnskabsmæssigt fradrag

Man skulle tro, Skattestyrelsen ikke kunne få nok, for der er nemlig endnu et regelsæt, du kan vælge at benytte. Det hedder ’regnskabsmæssigt fradrag’, og her er der ikke noget bundfradrag. I stedet skal du lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter.

Den opgørelse skal du kunne vise Skattestyrelsen, hvis de beder om det. Har du haft udgifter i forbindelse med udlejningen, skal du ligeledes kunne fremvise kvitteringerne til Skattestyrelsen.

Regnskabsmæssigt fradrag, ejerbolig
Bor du i ejerbolig, skal du betale kapitalindkomst af indtægten fratrukket udgiften.

Indtægter fratrukket udgifter skriver du i rubrik 37

Regnskabsmæssigt fradrag, leje- og andelsboliger
Er det en leje- eller en andelsbolig, du lejer ud, bestemmer du selv, om du vil have indtægten fratrukket udgiften beskattet som personlig indkomst (rubrik 20) eller som kapitalindkomst (rubrik 37).

Indtægter fratrukket udgifter skriver du i rubrik 20 eller 37.

Læs også: 3 små aktier med stort potentiale

10: Udlejning af bil og båd (deleøkonomi)

Foto: Shutterstock

Lejer du en gang imellem din bil, båd eller sågar din campingvogn ud til andre, fx via SnappCar, GoMore, Out2camp eller Boatflex, bliver du delvist beskattet af indtægten.

Du kan vælge mellem to regelsæt, hvor det ene tager udgangspunkt i et bundfradrag, og det andet tager udgangspunkt i et regnskab.

Udlejning med bundfradrag
Bundfradraget er 10.500 kroner for 2020. Var dine indtægter under dette beløb, skal du ikke betale skat.

Havde du indtægter, der var højere end 10.500 kroner i 2020, skal du betale skat af 60 procent af de indtægter, der oversteg bundfradraget.

I et eksempel, hvor du fx har haft lejeindtægter for 11.500 kroner, overstiger dine indtægter bundfradraget med 1.000 kroner. Dermed skal du betale skat af 60 procent af 1.000 kroner.

Din skattepligtige indtægt er dermed 600 kroner, som du skriver på årsopgørelsen.

Bruger du reglen med bundfradrag, skal du både benytte denne metode, når du udlejer bil, båd og campingvogn. Du kan ikke benytte bundfradraget til bilen og så bruge det regnskabsmæssige fradrag ved udlejning af din båd.

Den skattepligtige indtægt skriver du i rubrik 20.

Regnskabsmæssigt fradrag
Benytter du det regnskabsmæssige fradrag ved udlejning af bil, båd eller campingvogn, skal du trække udgifter, der knytter sig til udlejningen, fra de samlede indtægter.

Du skal gemme kvitteringer på alle udgifter og føre en kørebog. Det er din dokumentation for, at du er berettiget til fradraget. Hvis Skattestyrelsen beder dig om det, skal du sende dem dit regnskab.

Indtægten fratrukket de udgifter, der er forbundet med udlejningen, skriver du i rubrik 20.

Læs også: "Der er ingen grænse for den aktie"

11: Tjek indbetalinger til pension

Foto: Shutterstock

Sørg for, at dine indskud på ratepensioner ikke oversteg fradragsgrænsen på 57.200 kroner i 2020. Er grænsen overskredet, får du ikke fradrag for beløbet derover.

Hvis beløbet er overskredet, kan du bede den bank eller det pensionsselskab, der administrerer din ratepension, om at overføre det overskydende beløb til en fradragsberettiget livrenteordning.


Alternativt kan du vælge at få beløbet tilbagebetalt. Det gør du ved at downloade en blanket på Skattestyrelsens hjemmeside med det mundrette navn ’07.083A’ og følge vejledningen der.

Ny anbefaling: Invester flere penge i denne region

12: Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradraget lyder på i alt 18.700 kroner i 2020, og det er delt op i to, nemlig en servicedel og en håndværkerdel. Det er arbejdslønnen inklusive moms, du kan få fradrag for. Bruger du hele fradraget, får du en skattebesparelse på 4.787 kroner.

Foto: Shutterstock

Serviceydelser

Har du fået støvsuget hele hytten, slået græsset eller fået børnene passet, kan du trække arbejdsløn op til 6.200 kroner fra i skat. På Skat.dk kan du se en lang liste over ydelser, du kan trække fra. Bruger du hele denne del af fradraget, sparer du 1.587 kroner i skat.

Håndværkerydelser

Den anden halvdel af håndværkerfradraget lyder på maksimalt 12.500 kroner, og det kan du bruge til en række energiforbedrende renoveringer i dit hjem. Du kan fx trække arbejdslønnen fra, hvis du udskifter ruderne, isolerer taget eller maler vinduer og døre udvendigt.

Nye vinduer er en af de energiforbedrende renoveringer, der giver håndværkerfradrag. Foto: Shutterstock

På skat.dk kan du se en kilometerlang liste over, hvad du kan bruge fradraget til. Bruger du hele denne del af fradraget, sparer du 3.200 kroner.

I disse boliger kan du få fradrag
Du kan få servicefradrag i din ejer-, andels- eller lejebolig. Du kan ligeledes få fradraget for arbejde udført i din fritidsbolig eller ferielejlighed, uanset om den ligger i Danmark eller i udlandet.

Husk dette for at få fradrag
For at få fradraget skal du betale regningen elektronisk, fx med dankort, MobilePay eller via netbank. Kontanter dur ikke.

Du skal ligeledes gemme din dokumentation for, at arbejdet er blevet udført.

For at få fradrag for arbejde, der er udført i 2020, skal du have betalt regningen senest den 28. februar 2021. Betaler du senere, får du først fradraget i det indkomstår, du betaler.

Fradraget skal indberettes til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2021.

Hvis du bruger fradraget i din helårsbolig, skal du bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

Dobbelt fradrag for samlevende eller ægtefolk
Har du en ægtefælle eller en samlever, har I samlet set dobbelt håndværkerfradrag. Selvom den ene af jer eventuelt har betalt hele udgiften, kan den anden stadig få sin del af fradraget. Det giver alt i alt et fradrag på 37.400 kroner, hvilket giver en samlet skattebesparelse på 9.574 kroner.

Voksne børn kan få fradrag
Hjemmeboende børn over 18 år kan også få håndværkerfradrag. I modsætning til din samlever skal de dog have haft en udgift til arbejdet, før det kan trækkes fra.

For at indberette håndværkerfradrag skal du gå ind på Skat.dk og vælge ’Oplys håndværkerfradrag’.

Læs også: "Disse aktier sidder på det nye guld"

13: Kørselsfradrag (befordring)

Foto: Shutterstock

Du kan få fradrag, hvis du samlet set har mere end 24 kilometer til og fra dit job (over 12 kilometer hver vej).

Om du cykler, kører på elektrisk løbehjul, tager offentlig transport eller kører i din egen bil er underordnet. Du kan endda få fradrag, hvis du kører med en anden person til dit arbejde, selv hvis du ikke har udgifter til transporten. Det er alene afstanden til dit job, der er afgørende.

I modsætning til tidligere, er dit kørselsfradrag ikke automatisk ført over på årsopgørelsen for 2020. Det skyldes, at mange har siddet hjemme og arbejdet i store perioder under nedlukningerne, og derfor ikke er berettiget til samme størrelse kørselsfradrag som tidligere. Skattestyrelsen varsler øget kontrol, fordi mange ikke har ret til det fradrag, de plejer at have.

Hvis du mener, du er berettiget til kørselsfradrag, skal du derfor ind at regne på, hvor mange dage og kilometer, du har kørt.

Brug den rute, du kører
Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du kører. Du skal altså ikke per automatik oplyse længden på den kortest mulige rute. Kører du en rute, der er lidt længere end den korteste vej, men til gengæld er hurtigere, er det ud fra længden på den rute, du skal regne dit fradrag.

Kører du en rute, der er lidt længere, men som er hurtigere, er det længden på den, du skal skrive på din årsopgørelse. Foto: Shutterstock

Tjek antallet af arbejdsdage
Skattestyrelsen tager typisk udgangspunkt i, at du har kørt til og fra dit arbejde 216 dage i løbet af året. Det svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 andre dage uden kørsel.

Det er en standardløsning fra Skattestyrelsens side, men da aktionærforeningens læsere ikke er en metervare, anbefaler vi, at du tæller antallet af dage, du rent faktisk har kørt til og fra dit job.

Som beskrevet ovenfor har mange arbejdet hjemme i store dele af 2020. Kørselsfradraget er derfor ikke fortrykt på årsopgørelsen, og er du berettiget til fradrag, skal du selv skrive det ind.

Ekstra fradrag for dit aftenmøde
Der kan i nogle tilfælde være ekstra penge at spare, hvis du har været nødt til at køre til og fra dit job flere gange i løbet af samme dag, fx på grund af et aftenmøde. I det tilfælde kan du tage fradrag for hele tur nummer to.

Og hvad er det så værd…
Du får intet fradrag for de første 24 kilometer per dag.

Fra 25 til 120 kilometer, får du et fradrag på 1,96 kroner per kilometer. Selve besparelsen for dig lyder på 0,50 kroner per kilometer.

Udover 120 kilometer lyder fradraget på 0,98 kroner per kilometer. Her er besparelsen på 0,25 kroner.

Ekstra fradrag, hvis du bor i en yderkommune
Hvis du bor i en af de såkaldte yderkommuner, kan du tage fuldt fradrag på 1,96 kroner per kilometer for hele din tur, også for den del, der går udover de 120 kilometer.

Bor du i en af de såkaldte yderkommuner, kan du tage det høje kørselsfradrag for hele den del af turen, der overstiger de første 24 kilometer. Foto: Shutterstock

Yderkommuner i Jylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Aabenraa

Yderkommuner i Østdanmark og på Fyn: Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg, Ærø

Her kan du ikke få befordringsfradrag
Hvis din arbejdsgiver betaler for din transport til dit job, eller hvis du har fri firmabil til rådighed, kan du ikke få befordringsfradrag. Ligeledes er der intet fradrag for din kørsel, hvis du kører til og fra ulønnet praktik. SU tæller heller ikke som løn, og derfor kan du ikke få fradrag, hvis du kører til og fra dit studie.

Befordringsfradraget skriver du i rubrik 51.

14: Ekstra pendlerfradrag

Passerer du en af de store broer, for eksempel Storebælt på billedet, er der ekstra fradrag at hente. Foto: Shutterstock

Kører du over en af de store broer, når du skal på arbejde og hjem igen, er der ekstra fradrag. Fradraget gælder per tur, du drøner over broerne. Kører du hver dag over broerne både til og fra dit job, kan du derfor fordoble nedenstående fradrag og skattebesparelser.

Storebæltsbroen
Passerer du Storebælt i bil eller på motorcykel, lyder det ekstra fradrag på 110 kroner per tur. Skattebesparelsen lyder på 28 kroner.

Tager du toget over broen, eller anden offentlig transport, kan du trække 15 kroner fra per tur, og det giver en besparelse på 3,84 kroner.

Øresundsbroen
Passerer du Øresundsbroen, får du et brofradrag på 50 kroner per tur i bil eller på motorcykel. Skattebesparelsen lyder på 12,80 kroner per dag.

Napper du i stedet turen i Øresundstoget, får du 8 kroner i fradrag per tur, og det giver dig en skattebesparelse på 2 kroner.

Kronprinsesse Marys Bro
Kører du over den nye Kronprinsesse Marys Bro, er der såmænd også et ekstra fradrag, om end det ikke er af en størrelse, der er en konge værdigt. Fradraget lyder på 12 kroner per tur, og det giver dig en besparelse på 3 kroner.

Fradraget skrives ind i rubrik 51.

Få aktietips hver uge - meld dig billigt ind i aktionærforeningen

15: Kost og logi på arbejdsrejser

Foto: Shutterstock

Er du på rejse i forbindelse med dit job, kan du få et fradrag for omkostninger til kost og logi. For at være berettiget til fradraget skal du have et såkaldt ’midlertidigt arbejdssted’.

Rejsen skal vare minimum 24 timer, og du skal overnatte uden for hjemmet uden mulighed for at nå hjem og overnatte.

Fradraget for logi udgør 223 kroner per dag, og giver en skattebesparelse på cirka 57 kroner.

Fradraget for kost er 521 kroner per dag, og det betyder, at du sparer 133 kroner.

Du kan få fradraget, uden at du skal dokumentere, at du har haft udgifterne til kost og logi.

Du kan ikke få fradragene, hvis din arbejdsgiver har dækket dine udgifter. Fradragene er dog delt op, så hvis du fx kun får dækket udgifter til logi af din arbejdsgiver, kan du stadig få 521 kroner i fradrag til kost.

For kost og logi på arbejdsrejser (punkt 15) samt for småfornødenheder (punkt 16), kan du alt i alt få fradrag for maksimalt 28.600 kroner i 2020.

Fradraget skriver du i rubrik 53.

Læs også: Warren Buffett sælger ud

16: Småfornødenheder på arbejdsrejse

Foto: Shutterstock

Selvom din arbejdsgiver dækker dine udgifter til kost og logi i forbindelse med en arbejdsrejse, er der stadig mulighed for, at du kan få et fradrag. Det drejer sig om fradraget for småfornødenheder, der dækker over fx en cafe latte, en avis eller en busbillet.

Fradraget lyder på 130,25 kroner per dag, og det giver dig en skattebesparelse på godt 33 kroner. Du kan få fradraget, uanset om du har haft udgifterne til småfornødenheder eller ej.

Du mister retten til fradraget, hvis din arbejdsgiver har betalt hele eller dele af dine udgifter til småfornødenheder. Dækker din arbejdsgiver fx udgiften til en kop kaffe, mister du retten til fradraget for småfornødenheder på hele den konkrete arbejdsrejse.

For småfornødenheder (punkt 5) samt for kost og logi på arbejdsrejser (punkt 4) kan du maksimalt få fradrag for i alt 28.600 kroner i 2020.

Fradraget skriver du i rubrik 53.

Modtag vores gratis nyhedsbrev om aktier

17: Børnebidrag

Foto: Shutterstock

Betaler du børnebidrag, får du automatisk fradrag, hvis betalingen går gennem Udbetaling Danmark. Mange forældre har dog selv lavet en aftale, der går uden om det offentlige. I de tilfælde skal du huske selv at oplyse beløbet på din årsopgørelse, så du får fradrag.

Du får fradrag for dit bidrag fratrukket bundgrænsen på 1.944 kroner i 2020. Du skal oplyse hele dit bidrag på årsopgørelsen – Skattestyrelsen trækker selv bundgrænsen fra.

Fradrag for bidrag til dåb eller konfirmation
Bor barnet hos den anden forælder, samtidig med at du har bidraget økonomisk til barnets dåb eller konfirmation, kan du få fradrag for bidraget. Du skal kunne dokumentere, at bidraget er gået til udgifter ved dåben eller konfirmationen.

Hele børnebidraget skriver du i rubrik 56.

Læs også: 9 globale klimavindere du kan score kassen på

18: Doner penge – og spar penge

Foto: Shutterstock

Du kan få fradrag for bidrag og donationer til velgørende organisationer, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen. Listen over godkendte organisationer finder du på Skat.dk.

Fradraget lyder på maksimalt 16.600 kroner i 2020, og donerer du det beløb, får du en skattebesparelse på 4.250 kroner. Der er ingen nedre grænse for, hvilke beløb du kan få fradrag for.

Donerer du penge til forskning, er der ingen maksimal beløbsgrænse for, hvor stort et beløb du kan få fradrag for.

Det er den forening eller organisation, du har doneret til, der skal indberette din donation. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at den organisation, du har doneret til, har dit cpr-nummer, da du så automatisk får fradrag.

Du kan ikke selv rette i dette felt på årsopgørelsen.

Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb hos velgørende organisationer.

Fradraget vil fremgå af rubrik 55.

Læs også: "Disse 5 aktier stiger mindst 50 procent i 2021"

19: Arbejdstøj, faglitteratur og kurser

Du kan i helt særlige tilfælde få fradrag for en række øvrige lønmodtagerudgifter. For at få fradrag skal det være udgifter, der ikke er private, men nødvendige for at erhverve eller vedligeholde din indkomst.

Dit arbejdstøj skal være meget specielt, før du kan få fradrag. Foto: Scanpix/Ulrik Jantzen

For lønmodtagerudgifterne herunder gælder det, at man først kan få fradrag for den del af udgifterne, der overstiger en bundgrænse på 6.300 kroner.

Udgifter til kurser
Udgifter til kurser kan trækkes fra, når kursets formål er at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelser kan således ikke trækkes fra.

Faglitteratur
Hvis det har været nødvendigt at købe faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker for at varetage dit arbejde, kan du trække udgifterne fra. Der skal være tale om egentlig faglitteratur. Udgifter til populærvidenskabelige værker kan du ikke trække fra.

Tøj
Det er kun i helt særlige tilfælde, du kan få fradrag for udgifter til arbejdstøj. Skal du købe en uniform eller lignende, kan der dog være fradrag i visse tilfælde. En skorstensfejer vil formentlig kunne få fradrag for sit arbejdstøj.

Du kan ikke trække tøjet fra i skat, bare fordi din arbejdsgiver kræver, at du skal være pænt klædt på med jakkesæt.

Telefon
Udgifter til telefonsamtaler fra din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til at ringe erhvervsmæssigt fra den i et vist omfang.

Der er ikke fradrag for udgifter til abonnement eller til køb af en telefon.

Arbejdsværelse i hjemmet
I helt særlige tilfælde kan du trække udgifter til et arbejdsværelse i dit eget hjem fra i skat. Det kræver, at arbejdets art eller omfang gør, at værelset ikke kan anvendes til almindeligt opholdsrum. Har du lavet det gamle børneværelse om til tegnestue eller laboratorium, begynder du at have en chance for at få fradraget.

Repræsentation
Du kan trække udgifter til repræsentation fra i skat, hvis du på grund af den måde, du bliver aflønnet (for eksempel provision), kan øge din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter.

Skattestyrelsen nævner selv handelsrejsende og repræsentanter som eksempler på lønmodtagere, der i visse tilfælde kan få fradraget.

Du kan trække 25 procent af dine udgifter til repræsentation fra i skat, hvis udgifterne har været nødvendige for at erhverve indkomsten. Du skal naturligvis selv have betalt gildet. Hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne, er der intet fradrag.

Udgifterne skal dokumenteres.

Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter skrives i rubrik 58.

Listen over mulige fradrag er lavet for at give inspiration til en række af de fradrag, man kan få. Mener du, at du er berettiget til et eller flere af fradragene, anbefaler vi, at du tjekker de detaljerede vilkår og betingelser for de enkelte fradrag på Skat.dk.

Læs også: Flodbølge af penge på vej ind i disse aktier

Om årsopgørelsen:

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for året før, og den kommer hvert år i marts.

Den viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag, og hvad du har betalt i skat. Du kan ligeledes se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat.

De fleste oplysninger får Skattestyrelsen automatisk, men nogle fradrag og indtægter skal du selv tjekke og rette.

Fristen for at ændre din årsopgørelse på skat.dk er 1. maj 2021.

Tre ud af fire skatteydere forventes at få penge tilbage, mens resten får et skattesmæk.

Betaler du et skattesmæk senest 1. juli, betaler du en såkaldt dag-til-dag-rente på 1,8 procent. Renten regnes fra 1. januar 2020 til den dag, du betaler.

Betaler du efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 3,8 procent.

Årsopgørelsen bliver dannet på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber med videre.

Kilde: Skattestyrelsen