Guides

Overvej dette, når du køber aktier tæt på udbyttebetalingen

Billede
Udbyttesæsonen er lige om hjørnet. Vi har spurgt underviser på InvestorSkolen Torben Udsen, hvad private investorer skal være opmærksomme på, hvis de ønsker at købe aktier i den kommende tid, mens udbytterne ruller.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Når det gælder aktier, der giver udbytte, kan det være en del af strategien at se på de muligheder, der opstår i forbindelse med udbyttebetalingen, fortæller underviser på InvestorSkolen Torben Udsen.

Hvis det er umiddelbart før selskabet udbetaler udbytte kan man overveje, om det er bedst at købe aktierne før eller efter udbyttet er udbetalt.

”Hvis formålet udelukkende er at score en gevinst på at få udbyttet udbetalt og kort tid efter sælge med den forventning, at aktiekursen som minimum ikke falder lige så meget som udbyttet udgør i kroner per aktie, skal man købe før udbytteudbetalingen,” siger Torben Udsen.

Han understreger, at på trods af hvad statistikken fortæller, er det i praksis dog aldrig muligt på forhånd at være helt sikker på et gunstigt bytteforhold. Derfor bør man i reglen ikke udelukkende basere købet på det.

”Den mere stabile og langtidsholdbare investering, er derimod almindelig sund investeringsfornuft, hvor der fokuseres på, at udbytteaktien både kan bidrage med løbende udbyttebetaling samt en positiv kursudvikling. Som udgangspunkt, hvis prissætningen af aktien er fornuftig, vil det være mest hensigtsmæssigt at købe før udbyttet udbetales,” siger Torben Udsen.

InvestorSkolens underviser peger desuden på, at der er en række ting, du skal have in mente, alt efter om du køber før eller efter retten til udbyttet går fra aktien.

Hvis aktien købes før retten til udbyttet fragår aktien, skal du være opmærksom på, at:

 • Du betaler den kurs, som er gældende, før udbyttet fragår.
 • Du modtager udbyttet, som besluttes på generalforsamlingen.
 • Kursen på dine aktier falder, men ifølge en undersøgelse fortaget af Finanstilsynet er kursfaldet alt andet lige mindre end udbyttet per aktie. I reglen falder kursen alt andet lige ”kun” med 80 procent af udbyttebetalingen.

Hvis aktien købes efter retten til udbyttet går fra aktien, skal du være opmærksom på, at:

 • Du giver den kurs, aktien er noteret til efter udbyttet er gået fra.
 • Du af den årsag naturligvis ikke modtager noget udbytte.
 • Du handler aktierne til en lavere pris. Rabatten er dog i reglen alt andet lige ”kun” på 80 procent af udbyttet.

Udover de mekanismer, der følger af en udbyttebetaling, peger Torben Udsen på en række tjekpunkter, du ligeledes kan være opmærksom på, hvis du specifikt investerer i såkaldte udbytteaktier.

Torben Udsens tjekpunkter til investering i udbytteaktier:

 • Hvad er mit mål med aktien som investering? Er det primært på grund af udbyttet, jeg ønsker at købe aktien, eller forventer jeg også, der er gode muligheder for en positiv kursudvikling?
 • Hvor stort et udbytte vil jeg kunne forvente at få ved næste udbyttebetaling, i forhold til den kurs jeg skal give for aktien. Hvis det forventede udbytte for eksempel er 4 kroner per aktie, og prisen (kursen) jeg kan købe aktien til, ligger på for eksempel 100 kroner, er det ensbetydende med, at aktien giver et udbytte¬afkast på 4 procent.
 • Hvordan forestiller jeg mig, aktiekursen vil udvikle sig før og efter udbyttebetalingen, og vil det i sig selv være attraktivt og risikominimerende?
 • Forventer jeg, at selskabets indtjening og ledelsens udbyttepolitik også fremover vil give et stabilt afkast, alene fra udbyttebetalingerne?
 • Finder jeg, at selskabet har en god, sund, stærk og fremtidssikret forretningsmodel med en god ledelse?
 • Passer selskabet ind i min portefølje, sammen med de andre aktier jeg har, og hvor stor en vægt skal aktien have i forhold til mit samlede aktiedepot?
 • Er jeg kort- eller langsigtet investor i selskabet? Hvad vurderer jeg potentialet til at være på henholdsvis kort- og længere sigt?
 • Hvad tænker jeg, der vil ske med aktiekursen i den tid, jeg forventer at eje aktien? Med det kendskab jeg har til selskabet og den historiske kursudvikling frem til dato, ser jeg det så som en oplagt mulighed eller risiko at købe aktien?

I forhold til at købe udbytteaktier, mener Torben Udsen, at man bør fokusere på helheden i investeringen, og ikke blot på forventningerne om den aktuelle udbyttebetaling og skat.

”En god tommelfingerregel kan derfor være, at forventningerne om udbyttebetaling ikke kan stå alene, medmindre man ønsker at lave en meget kortsigtet disposition med køb og salg lige omkring udbetalingen af udbytte,” siger han.

Find webinarer med Torben Udsen hos InvestorSkolen - det er gratis for medlemmer.

Artikler, analyser, guides, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.