18. januar 2017 kl. 00.00
Dansk Aktionærforenings skatteudvalg

 

Skatteudvalgets medlemmer:

Ole Ferbing, formand
Ole Møller Andreasen
Jørgen Frausing

Ursula Riis

Peter Loft

Michael Thomsen
Mikael Bak (direktør)

 


 

Kommissorium:

 

 1. Formål.

  Skatteudvalgets formål er at varetage foreningens interesser i skattespørgsmål over for medlemmer og ledelse og over for myndigheder og diverse udvalg.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Skatteudvalget har i fornøden koordination med bestyrelsen følgende opgaver:

 

 • Holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag vedrørende beskatning af aktier og anden form for investering.
 • Holde sig a’jour med skattemyndighedernes praksis og ændringer heri vedrørende beskatning af aktier og anden form for investering.
 • Underkaste bestemmelser i den gældende skattelovgivning, som forekommer uhensigtsmæssige eller forældede, en kritisk vurdering med henblik på at henlede lovgivningsmagtens, administrationens og offentlighedens opmærksomhed herpå.
 • Opnå og opretholde kontakt med andre interesseorganisationers skatteudvalg angående spørgsmål af fælles interesse.
 • Orientere medlemmerne om udvalgets arbejde.
 • Være ressource for sekretariatet i relation til skattetekniske spørgsmål fra medlemmerne.
 • Holde kontakt med andre DAF-udvalg.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Skatteudvalget består af op til 8 medlemmer, der alle er udpeget af bestyrelsen.
  Udvalget vælger selv sin formand
  Udvalget mødes minimum 2 gange per år eller efter behov.
  Udvalget arbejder tæt sammen med Sekretariatet, som koordinerer al ekstern kommunikation.

 2. Rapportering. 

  Skatteudvalgets rapporterer løbende til bestyrelsen.

 

(Kommissorium revideret marts 2016)

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer