Analyser

NTG: Alle dårlige nyheder er indregnet i kursen

Billede
Transportsektoren er under pres fra faldende økonomisk vækst og stigende brændstofpriser, men NTG’s fundament virker solidt, og selskabet fortsætter sin ekspansion organisk og gennem opkøb. Aktiekursen er nu nede i et niveau, der ligner en tilbudspris.
Billede

Af
John Stihøj

Analytiker og ejer af Aktieinfo

NTG blev børsnoteret i oktober 2019 og aktiekursen oplevede en massiv optur med en top lige over kurs 600 i slutningen af 2021. I dag er kursen mere end halveret fra toppen. Investorerne er tydeligvis skræmte over ekspansionsstrategien, der har øget gælden, men omvendt også givet stordriftsfordele. Risikoen for recession og dermed afmatning i transportsektoren har også vægtet negativt.

Når det er sagt, så skal meget gå galt for at retfærdiggøre den nuværende lave kurs, hvorfor jeg ser et langsigtet potentiale i denne udmærkede aktie.

Partnerskaber giver lav pengebinding
NTG´s forretningskoncept minder på mange måder om storebroren DSV, dog med den undtagelse at logistik ikke fylder så meget hos NTG. Aktiviteterne dækker over transport af varer til lands, i luften og til vands.

Udgangspunktet var de nære markeder i Europa, men den geografiske tilstedeværelse og produktudbuddet er blevet udvidet via ikke mindre end 29 opkøb foretaget siden 2011. NTG køber sig typisk ind i mindre transportvirksomheder og lader oftest sælgerne beholde en høj ejerandel, ligesom de fortsat står for driften. NTG står primært som organisator med en meget lav pengebinding til følge.

Bliv medlem og få magasinet Aktionæren 9 gange årligt

I år er der foretaget to opkøb – et mindre i Norge og et stort i USA, der understøtter strategien om en mere lige balance mellem aktiviteterne indenfor vej, luft og søfragt. Opkøbet i USA er et af de helt store, hvilket ses af den markante opjustering af guidance for årets omsætning med cirka to milliarder kroner i maj måned. Den fulde effekt af købet kommer i 2023, hvor jeg forventer en omsætning på den pæne side af 10 milliarder kroner. Indtjeningen for i år ligger på et flot niveau med en overskudsgrad på cirka 7 procent.  

Opkøb giver muligheder – og risici
Opkøb styrker koncernen og sikrer en række stordriftsfordele. For kunderne er det vigtigt, at NTG kan forestå store og komplekse transportopgaver hele vejen fra start til slut. Og det kræver skalering. Køb eller bliv spist. NTG vil ligesom DSV købe op og konsolidere sig langsigtet i branchen.

Strategien er visionær, men rummer også risici. Styring af væksten i den hastigt voksende koncern stiller store krav til ledelsens håndtering. Fra at have satset primært på nærmarkederne er den operationelle risiko øget med købene uden for Europa. Det er således vigtigt, at ledelsen hurtigt sikrer en gnidningsløs integration af de tilkøbte selskaber. Det er hidtil lykkedes, men opgaven bliver mere udfordrende, jo større opkøb man foretager, og jo længere væk fra hjemmebanen det sker.

Udfordringer på kort sigt
Transportsektoren har i flere år nydt godt af et højt behov for varetransport. Nedlukningerne under corona har desuden medført pres på mange virksomheders forsyningskæder, hvilket har givet et ekstra løft til de i forvejen høje fragtpriser.

Transportsektoren er cyklisk og kan blive ramt hårdt i tilfælde af recession og markant nedgang i aktiviteterne i verdenshandelen. Det mener jeg dog nu er fuldt indregnet i aktiekursen.

Transportsektoren rammes desuden af de stigende brændstofpriser, ligesom sektoren på sigt skal investere i grøn omstilling. Det rammer vognmændene direkte, mens NTG kun rammes indirekte.

NTG vil formentlig kunne opretholde et cash-flow, der giver mulighed for fortsatte opkøb, og tidspunktet for nye køb er optimalt, da priserne er kommet ned, ligesom tilfældet er med aktiekursen. Det vigtige er, at NTG undgår at søge vækst for enhver pris. Opkøb og vækst skal styres stramt. Det har ledelsen hidtil bevist evnen til at gøre, og aktien bliver næppe ret meget billigere, end tilfældet er.

Om virksomheden
NTG er en global transportvirksomhed etableret i 2011. Den globale tilstedeværelse er gennem opkøb udvidet til nu mere end 70 datterselskaber i 23 lande. Der er tale om en ”asset light-model”, hvor man opererer via partnerne, der er medejere og stiller maskinel til rådighed for løsning af transportopgaver. Koncernen beskæftiger 2.043 medarbejdere.

Optimisten ser aktien som en lækkerbisken, efter at aktiekursen er mere end halveret på et år. Indtjeningen ligger på et flot niveau, der berettiger til en betydeligt højere prisfastsættelse. Ledelsen har formået hurtigt og succesfuldt at integrere de mange opkøb. Partnernes medejerskab sikrer, at alle arbejder for at skabe værdi.

Pessimisten ser risiko for et reduceret transportbehov på kort sigt i takt med at den globale vækst bremser op. Transportsektoren er udfordret ved at være meget CO2-udledende. Det betyder store krav om at udvikle grønne, men dyre løsninger. Det rammer kun indirekte NTG, men marginerne kan blive presset ned.

Børskode
NTG

ISIN
DK0061141215

www.
ntg.com

John Stihøj ejer ikke aktier i NTG.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.