Analyser

NKT rider på grøn bølge

Billede
Efterspørgslen efter NKT's højspændingskabler vil vokse markant de næste mange år med baggrund i den massive udbygning af havvindmølleparker i Europa.
Billede

Af
Thomas Tang

Partner og porteføljeforvalter, MediumInvest

Denne analyse blev bragt i Aktionæren 1, 2021.

NKT er gået gennem nogle hårde år med svigtende ordreindgang, dårlige driftsresultater og en faretruende høj gæld. Det seneste år har to kapitalforhøjelser nedbragt gælden mens ordreindgangen har været forrygende.

Virksomhedens nye ledelse har dermed fået en god start og står med et godt udgangspunkt for at levere markant fremgang de kommende år.

Havvindmølleparker og markedet for højspændingskabler

Historisk er højspændingskabler primært blevet brugt til at forbinde elnettet mellem forskellige lande eller landsdele. I de senere år er havvindmølleparker blevet en vigtig del af højspændingsmarkedet. Projekterne er relativt få, langsigtede og meget store. Udsættelser af enkelte projekter kan derfor hurtigt føre til lav kapacitetsudnyttelse på fabrikkerne og dermed svigtende indtjening, som NKT har oplevet de sidste par år.

Med udsigten til en massiv europæisk udbygning af havvindmølleparker de næste ti år, ligner det at efterspørgslen bliver større end udbuddet, hvilket sandsynligvis fører til høj kapacitetsudnyttelse og bedre vilkår og priser for kabelproducenterne. På grund af projekternes meget langsigtede natur vil der gå mange år før effekterne af den stigende efterspørgsel slår fuldt igennem.

Datterselskab til salg

Datterselskabet Photonics’ fremtid er under strategisk gennemgang, hvilket sandsynligvis betyder at forretningen skal sælges. Photonics har en lille omsætning, men indtjeningen er god og et eventuelt salg kan indbringe et pænt provenu.

NKT’s serviceforretning har også en god indtjening, mens indtjeningen er lav i det sidste forretningsområde, lavog mellemspændingskabler. Serviceforretningen har gode fremtidsudsigter, mens billedet er mere mudret for lavog mellemspændingskabler. En øget elektrificering af samfundet kan måske løfte forretningen, men der mangler en markant og entydig drivkraft for efterspørgslen.

Høj vurdering

Som det fremgår af tabellen, er NKT meget dyrt prissat i forhold til konkurrenterne. Det skyldes delvist, at NKT’s indtjening har været næsten ikke eksisterende de sidste par år, at det attraktive højspændingssegment fylder meget mindre hos konkurrenterne, samt at aktiemarkedet allerede indregner stor fremgang for NKT de kommende år. Selv om konkurrenternes relative eksponering mod højspændingsmarkedet er mindre, ligner de begge attraktive og samtidig mere sikre investeringsmuligheder end NKT.

NKT er udelukkende den mest attraktive investeringsmulighed i sektoren, hvis du tror på en massiv efterspørgselsvækst indenfor højspændingskabler med højere priser, bedre vilkår og god kapacitetsudnyttelse mange år ud i fremtiden. Det er meget kapitaltungt at øge produktionskapaciteten, og der er omfattende krav til certificering med mere.

NKT investerer dog godt en milliard kroner i at øge produktionskapaciteten de kommende år. Hvis efterspørgselsvæksten lader vente på sig, og alle producenterne samtidig investerer i ny kapacitet, er der en reel risiko for at styrkeforholdet mellem købere og producenter ikke forbedres markant.

I den situation vil omsætningen sandsynligvis stadig vokse pænt, men uden markant forbedrede indtjeningsforhold kan dagens pris ikke forsvares.

Billede
Billede
Billede