Analyser

Mangel på kapital kan bremse væksten

Billede
Billede

Af
John Stihøj

Analytiker og ejer af Aktieinfo

GomSpace udvikler og producerer mikro- og nanosatellitter med en særlig stærk stilling inden for radiokommunikation, hvor dataoverførsel er det centrale punkt. Selskabet har hovedsæde i Aalborg med et teknologicenter i Uppsala i Sverige og et satellit- og konstellationscenter i Luxembourg.

Amerikanske kunder betjenes via et projekt- og forretningsudviklingskontor i Washington. I nær fremtid forventes åbnet en selvstændig afdeling i Toulouse, der er centrum for den europæiske luftfarts- og rumindustri. Børsnoteringen fandt sted i 2016 i Sverige til kurs 12,5 svenske kroner.

Alle branchekendere er enige om, at markedet for små satellitter har en lys fremtid. Prisen er så tilpas lav, at kommerciel brug af mikro- og nanosatellitter til tracking af blandt andet skibe, lastbiler og flytrafik forventes at stige markant fremover. Jo flere satellitter, der opsendes, desto tættere på hinanden kan fly navigere, hvilket som sidegevinst betyder kortere flyafstand og dermed reduceret miljøbelastning. Satellitterne kan også bruges til observation af vejrforhold, hvilket er interessant i kampen mod global opvarmning.

Tidligere i år fik GomSpace en ny storaktionær, idet The Hargreaves Family Fund No. 14 købte nye aktier for et beløb på 96 millioner svenske kroner. Bag fonden står Peter Hargreaves, der ejer verdens første private globale rumkommunikationsnetværk. Hargreaves ser store perspektiver i rummet og kommerciel værdi for satellitmarkedet.

På ledelsessiden har man også styrket sig med ansættelsen af Thomas Pfister som COO. Han bidrager med 11 års erfaring fra salg og kommerciel udvikling hos Airbus Defense and Space i Toulouse.

Ledelsen har igangsat en ny strategiplan kaldet ”Vision 2030” med serieproduktion som mål. Ambitionen er i 2030 at blive Europas førende nano- og mikrosatellitproducent og verdens førende leverandør af satellitter-
as-a-service.

I strategiperioden ventes markedet at vokse årligt med 30 procent, og GomSpace ønsker at få sin del af markedet. Strategien er bygget op omkring tre faser, hvor intentionen er at bringe overskudsgraden op i niveauet 15 procent i fase 2 (2025/26) og videre op til 30 procent i 2030. Hvis strategien lykkes, vil omsætning og indtjening stige markant.

Spørgsmålet er, om strategien lykkes? GomSpace er et godt navn i branchen, som har bevist sin evne til at levere høj kvalitet (ellers ville European Space Agency ikke løbende placere ordrer), og selskabet er førende inden for radiokommunikation.

Jeg er derfor af den overbevisning, at det langt hen ad vejen vil lykkes, men bagsiden af medaljen er, at det vil kræve tilførsel af kapital, idet den nuværende reserve på 83 millioner svenske kroner ikke rækker. Det kan blive vanskeligt at skaffe ny kapital fra aktionærerne, hvis tålmodighed er udfordret, da tingene tidligere ikke har udviklet sig som forventet, og desuden er aktionærerne tidligere blevet bedt om nye penge.

GomSpace skal derfor efter min mening søge alternativer i form af investorer med fokus på rumfart.
Hvorom alt er, så er GomSpace en potentiel raket, men risikoen er også til at få øje på.

Børs:
NASDAQ First North Growth Market, Stockholm

Børskode
GOMX

ISIN
SE0008348304

www.
gomspace.com

Anbefaling
Køb


John Stihøj ejer aktier i GomSpace.

Bliv medlem og få magasinet Aktionæren 9 gange årligt

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.