Analyser

Hvad køber Buffett?

Remote video URL
Verdens mest respekterede investor er kendt for at sige, at man skal købe aktier, når andre investorer er nervøse. Aktiemarkedet har i år jaget en skræk i livet på mange, så har han levet op til sit eget råd? Og hvad har han eventuelt købt?
Billede

Af
Per Juul

direktør, Juul Value Invest

Det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, faldt i første halvår 21 procent. Og i tredje kvartal faldt indekset yderligere 5 procent. Fik det Buffett til at købe flere aktier? Ja, det gjorde det, og her ser vi på, hvad han har købt.
Kontantandel nedbragt med 38 procent

Hvert kvartal er Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, ligesom andre fonde og investeringsselskaber, forpligtet til at offentliggøre deres beholdning af amerikanske, børsnoterede aktier. Det betyder altså, at vi kan se, hvad Buffett har købt og solgt. Vi har endnu ikke oplysninger for tredje kvartal, men i første halvår reducerede Berkshire sin kontantbeholdning fra 144 milliarder dollars (ja, milliarder!) til 101 milliarder dollars.

Buffett har sagt, at de altid vil holde mindst 30 milliarder dollars i kontanter, for til hver en tid at kunne leve op til eventuelle forsikringskrav. Berkshire Hathaway er verdens største genforsikringsselskab, så når en orkan rammer USA, er det ofte i sidste ende Berkshire, der betaler en betydelig del af regningen.

Bliv medlem og få magasinet Aktionæren 9 gange årligt

Fraregnet de bundne kontanter, kan man altså sige, at kontantbeholdningen er reduceret med 38 procent for så vidt angår den del, som reelt kan investeres i aktier. Buffett har altså ment, at nervøsiteten har skabt flere attraktive købsmuligheder.

Fokuseret, men med måde
Buffett er ikke bange for at have en fokuseret portefølje. Men i mange artikler misforstås koncentrationen, fordi man kun ser på de børsnoterede aktier.

Berkshires største børsnoterede investering er med stor margin Apple, som ved udgangen af andet kvartal udgjorde 37 procent af den børsnoterede aktieportefølje og 41 procent af den amerikanske portefølje. Det er dette tal, der ofte refereres.

Men Berkshire ejer – foruden de børsnoterede aktier – en masse selskaber fuldt ud. Måler man i stedet beholdningen af Apple-aktier i forhold til Berkshires samlede værdier, så udgør Apple mere moderate 13 procent. Og medregner man ydermere, at den bogførte værdi ifølge Buffett klart undervurderer selskabets reelle værdi, så udgør Apple snarere omkring 10 procent af de samlede værdier.

Men hvad købte Buffett så for de mange milliarder, der blev sat i spil?

Flere nye positioner
I første halvår initierede Berkshire positioner i følgende børsnoterede selskaber: Occidental Petroleum, Citi-group, HP Inc., Paramount Global, Celanese, McKesson, Markel og Ally Financial. Desuden øgede de nogle af de etablerede positioner – herunder Apple. Endelig købte Berkshire egne aktier tilbage for omtrent 4 milliarder dollars.

Og Berkshire er naturligvis også i sig selv en overvejelse værd som investering.

Jeg har valgt at se nærmere på fem aktier, der enten er nye positioner, eller hvor Berkshire har købt flere i perioden.

Paramount Global: Stort fald har fristet

Paramount Global er resultatet af en fusion mellem medieselskaberne CBS og Viacom. Paramount ejer kabel-tv-netværk, streamingtjenester, tv-kanalerne Nickelodeon og MTV, lokal-tv-stationer samt filmselskabet Paramount.

Tv- og filmmarkedet er under stærk forandring i disse år, og det lægger et kursmæssigt pres på de traditionelle udbydere. Paramount er dog med på streamingbølgen med Paramount+ og Pluto TV. Og med Paramounts mange film i arkivet – for eksempel Mission Impossible og Transformers-serierne – har selskabet attraktivt indhold at fylde på sine streamingtilbud.

Selskabet fik rekordindtjening sidste år, men der ventes klart lavere indtjening i år og de kommende år. Aktien er faldet 42 procent i år, og Price/Earnings (P/E) er nede på 7,9 målt i forhold til den forventede lavere indtjening.

Det har formentlig fristet Buffett, da både indtjening per aktie og udbytter historisk har været moderat stigende. Udbyttet er steget godt 8 procent om året over de sidste ti år. Tidligere har selskabet tilmed flittigt købt egne aktier, men i dag er fokus på vækst og afvikling af gæld.

Aktien ligner en stærk investering, hvis selskabet kan opnå blot moderat vækst og fastholde jævnt stigende udbytter. For en dansk investor kan en ulempe dog være, at det kan være svært at følge med i udviklingen på det amerikanske tv- og filmmarked fra denne side af Atlanten.

Børskode
Nasdaq: PARA

ISIN
US92556H2067

www.
paramount.com

Anbefaling
Køb
Billede

Chevron: Klart største supplering
Olieselskabet Chevron er verdens femtestørste olieselskab og var Buffetts klart største tilkøb i første halvår. Positionen var relativt beskeden ved indgangen til 2022, men Buffett har mere end firedoblet positionen, og købt aktier for, hvad der ultimo halvåret svarede til knap 18 milliarder dollars. Det hører dog med, at målt på markedsværdi er Chevron mellem 20 og 35 gange så stort som de øvrige selskaber i denne analyse.

Indtjeningen i et olieselskab er naturligvis stærkt afhængig af olieprisen, som er meget volatil. Olieefterforskningen har de seneste år – om ikke været i dvale – så i hvert fald været klart under tidligere niveauer. Det kan fremadrettet betyde klart højere priser – også på længere sigt – når mængden af olie ikke kan følge med efterspørgslen.

Hvis olieprisen forbliver på det nuværende niveau, er Chevron i mine øjne omtrent rimeligt prissat. Bliver olieprisen klart højere, er aktien selvsagt et godt køb. Det ser altså ud til, at Buffett tror på endnu højere oliepris.

Den modsatte vej trækker så et forventeligt faldende forbrug af olie, efterhånden som vi får omlagt til renere energiformer. Overgangen til elbiler går eksempelvis stærkt i Danmark og visse andre lande. Men billedet er ikke lige så positivt alle steder. Og trods de mange gode intentioner er olieforbruget steget år efter år.

Samlet er min konklusion et "afvent køb", da jeg ikke er så sikker på fortsat stigende oliepris. Har du en anden forventning, ja så kan aktien være en attraktiv mulighed.

Børskode
NYSE: CVX

ISIN
US1667641005

www.
chevron.com

Anbefaling
Afvent køb

 

Ally Financial: Bank til lav pris
Ally Financial er en bank, der især gør i billån, og er én af USA's største på det område. Derudover har de en online bank samt en handelsplatform, ligesom de tilbyder bilforsikringer og boliglån. Selskabet har cirka 4,5 millioner kunder.

Ally Financials omsætning har været svagt stigende, og indtjeningen har været stærk de senere år. Sidste år fik de et markant rekordresultat, og der forventes også stærke resultater i de kommende år.

Selskabet er dog følsomt for en økonomisk nedtur, da det erfaringsmæssigt vil betyde, at mange ikke kan betale deres billån. Ally Financial har ikke så meget på kistebunden at stå imod med, og under finanskrisen måtte selskabet reddes af staten. Egenkapitalen udgør kun omkring 7 procent af de samlede aktiver. Og den risiko er nok grunden til en endog meget moderat pris.

Aktiekursen svarer til blot 0,7 gange den bogførte egenkapital og P/E er så lav som 4,4, trods stigende omsætning og indtjening – samt et markant tilbagekøb af egne aktier. De sidste fem år er antallet af aktier reduceret mere end 5 procent om året.

Hvis USA ikke oplever recession, eller hvis en eventuel recession bliver moderat, vil Ally Financial sikkert undgå kapitalproblemer og vise sig som en stærk investering.

Børskode
NYSE: ALLY

ISIN
US02005N1000

www.
ally.com

Anbefaling
Køb
Billede

Celanese: Specialist på specialiseret område
Celanese Corporation er verdens største producent af eddikesyre og produkter, hvor eddikesyre indgår som bestanddel. Det inkluderer klæbestoffer og produkter til overfladebehandling. Desuden fremstiller de specialiserede polymerer, der benyttes i mange sammenhænge indenfor eksempelvis medicin, elektronik og biler.

Fremstillingsprocessen er energikrævende, og er således følsom overfor energipriserne. Især naturgas, som selskabet benytter i fremstillingen. Priserne på naturgas er dog i USA langt fra steget som i Europa.

Celanese er i færd med at købe DuPonts ”Mobility and Materials”-division – en handel, der ventes endeligt gennemført i fjerde kvartal. Det vil give en stærkere position inden for mere specialiserede produkter. Handlen er gennemført ved at udstede gæld.
Selskabet ser endnu kun svage tegn på afmatning, men forsøger at gøre organisationen klar til en eventuel nedtur, og

har fokus på hurtig nedbringelse af gælden.

P/E er blot 5,4 – lavt for et selskab, som tjener penge hvert år, og som har haft stigende indtjening. Indtjeningen er dog relativt høj lige nu, så det er nok forventeligt, at den vil ligge noget lavere i et normalt år. Men det er der også plads til med den lave vurdering, og aktien ligner et godt køb.

Børskode
NYSE: CE

ISIN
US1508701034

www.
celanese.com

Anbefaling
Køb

Per Juul ejer gennem Juul Value Invest aktier i Celanese.

Markel: Et mini-Berkshire
Markel er på sin vis et mini-Berkshire Hathaway. Foruden at være et almindeligt forsikringsselskab er Markel ligesom Berkshire også et genforsikringsselskab. Desuden investerer Markel – som Berkshire – i høj grad ”forsikringspengene” i aktier. Og dermed noget mere risikabelt end mange andre forsikringsselskaber.

Det giver et potentielt højere afkast, men samtidig en højere indlagt risiko. Det er 2022 et godt eksempel på.

Selskabet fik underskud i første halvår som følge af tab på investeringerne. Når aktiemarkedet falder, rammer det bundlinjen ganske direkte.

Selskabet er på investeringssiden drevet af den meget respekterede investor, Tom Gayner, der historisk set har leveret flotte afkast.

Omsætningen er de sidste fem år steget godt 18 procent om året og indtjeningen per aktie intet mindre end 41 procent om året. Det hører dog med, at 2016 var et svagt år, og 2021 et meget stærkt år.

Kursen i forhold til den bogførte egenkapital er 1,18, hvilket ligger under det tilsvarende tal for Berkshire. Kan Markel opretholde væksten og opnå en indtjeningsmargin i nærheden af det historiske snit, ligner aktien en god investering, omend en økonomisk nedtur selvfølgelig vil give modvind på kort sigt.

Børskode
NYSE: MKL

ISIN
US5705351048

www.
markel.com

Anbefaling
Køb

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.