Analyser

Færre ansatte og bedre indtjening

Billede
Billede

Af
John Stihøj

Analytiker og ejer af Aktieinfo

Denne analyse blev også bragt i magasinet Aktionæren 1/2024. og er dermed også lavet før det netop aflagte regnskab, der kom den 21. februar.

FLSmidth er i gang med en transformationsproces, der omfatter frasalg af ikke kerne-aktiviteter, lukning af en række kontorer, færre ansatte og en forbedring af indtjeningen. Størstedelen af de aktiviteter, der er sat til salg, er allerede frasolgt, og processen går hurtigere end oprindeligt ventet. Det er lykkedes at gå fra 150 kontorer på verdensplan til nu 100, hvorefter der kun udestår lukning af 20 her i 2024 for at nå målet.

Det er især i cement-delen, at der sker tilpasninger i nedadgående retning. I mine-delen forløber integrationen af det tilkøbte TK Mining planmæssigt. Bevidst satser FLSmidth på færre men bedre ordrer med tilfredsstillende indtjeningsmarginer kombineret med serviceordrer, der strækker sig over flere år.

Det ultimative mål for transformationen er at separere Mining og Cement i to selvstændige selskaber, hvilket forventes indfriet i år. Efter min vurdering vil den nye struktur sikre betydelige synergier og en markant forbedring af indtjeningsmarginerne, hvilket kan føre til stigende aktiekurs. I så fald kan FLSmidth med en vis sandsynlighed allerede om et halvt år igen komme ind i C25-indekset, idet Chr. Hansen i forbindelse med fusionen med Novozymes vil blive afnoteret og give plads til et nyt selskab.

Langsigtet er jeg meget positiv på FLSmidth som investeringsmulighed.

Op eller ned: Mulighed for oprykning fra Large Cap til C25

Børskode
FLS

ISIN
DK0010234467

www.
flsmidth.com

Anbefaling
KØB

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.