Analyser

Den hyppige udbyttebetaler

Billede
Billede

Af
John Stihøj

Analytiker og ejer af Aktieinfo

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Forsikringsaktier har oplevet betydelige udfordringer i første halvdel af 2023 som følge af omfattende naturkatastrofer.

Nordens største forsikringsselskab, Tryg, er også påvirket heraf og har rapporteret markante stigninger i antallet af stor- og vejrskader i andet kvartal. Som en konsekvens har aktiekursen taget et dyk og befinder sig nu på, hvad jeg anser for et attraktivt kursniveau. Det skal dog bemærkes, at forventningerne til tredje kvartal signalerer høje omkostninger til eventuelle naturkatastrofer.

Trygs forretningsstruktur spænder primært over tre områder: privatforsikring (65 procent af den samlede omsætning), erhvervsforsikring (25 procent), og den kommercielle sektor (10 procent). Der er en tilbagegang i resultaterne for privat- og erhvervssegmentet som følge af de omfattende erstatningskrav for skader, mens der er fremgang i det kommercielle segment, som ikke påvirkes på samme måde.

Tryg-aktien er kendt for hyppige udbytteudbetalinger med udlodning flere gange årligt. Samtidig repræsenterer aktien en stabil investering, hvor udbytte prioriteres højt, og vækst har en lavere prioritet.

Børskode
TRYG

ISIN
DK0060636678

www.
tryg.dk

Anbefaling
KØB

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.