Analyser

De bedste og de værste danske aktier på kort sigt

Remote video URL
Tre danske vinderaktier og tre taberaktier til de kommende tre måneder bliver her udpeget af to aktiestrateger.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Handelsbankens analytikere har kigget dybt i spåkuglen. Her giver de derfor deres aktuelle bud på de danske aktier, som de forventer vil klare sig henholdsvis bedst og dårligst i de kommende tre måneder.

Det er bankens aktiestrateg Haider Anjum og senior aktiestrateg Michelle Nørgaard, der har kigget nærmere på de bedste og de værste aktier i de kommende måneder.

Alm. Brand

 • Vi ser flere muligheder for hvordan Alm. Brand kan bedre lønsomheden i 2023. Dette er dog endnu ikke indpriset i den nuværende aktiekurs.
 • Kommende prisstigninger vil gavne bruttopræmieindtægterne, mens synergigevinsterne ved opkøbet af Codan fortsætter.
 • Udsigten til fortsat stigende renter betyder, at der skal fremsættes færre penge til fremtidige forpligtelser.

Coloplast

 • Coloplasts defensive kvaliteter er ikke blevet belønnet af investorerne i år. Vi anser derfor risiko/afkast-forholdet som værende attraktivt.
 • Selskabets forventninger til 2022/23 er til den forsigtige side. Vi ser således en mulighed for, at Coloplast kan gå hen og overgå disse.
 • Presset fra Inputpriserne er faldet tilbage, hvilket bør gavne lønsomheden.

Royal Unibrew

 • Kommende prisstigninger bør gavne indtjeningen uden at det samtidig vil resultere i en
 • mærkbar volumennedgang.
 • Presset på indtjeningen er aftagende idet input-priser og priserne på energi er for nedadgående.
 • Royal Unibrews brede produktpalette gør dem mere modstandsdygtige i forhold til ændringer i forbrugeradfærden.

 

De tre aktier, som Handelsbankens analytikere forventer, vil klare sig dårligst i de kommende tre måneder:

 

A.P. Møller-Mærsk B

 • På kort sigt er der usikkerhed omkring volumen- og indtjeningsudsigterne grundet den
 • aftagende økonomiske aktivitet i verdensøkonomien.
 • Vi ser en øget risiko for, at A.P. Møller-Mærsk vil guide svagt for 2023.
 • Fragtratepriserne er faldet i de seneste 27. uger. Vi venter, at fragtraterne først for alvor vender rundt et stykke inde i 2023.

GN Store Nord

 • Fortsat stor usikkerhed i forhold til 4. kvartalsregnskabet, herunder status på selskabets gældssituation.
 • Vi ser en risiko for, at aktien kan falde yderligere tilbage på kort sigt grundet en del risikofaktorer på kort sigt.
 • De vundne markedsandele i VA-kanalen var langt fra så høje som vi og markedet havde ventet til trods for lanceringen af ReSound OMNIA. Det øger bekymringerne for hvor godt forbrugerne har taget mod høreapparatet.

Rockwool

 • De kraftigt stigende materialepriser ventes at føre til en opbremsning i antallet af nybyggerier og renoveringer. Det vil ramme Rockwools omsætning.
 • Vi ser en øget risiko for, at volumenfaldet vil tage til i 4. kvartal 2022 – en tendens som
 • ventes at fortsætte ind i 2023.
 • De varslede prisstigninger i 1. kvartal 2023 ventes at have en negativ effekt på volumen.

Handelsbanken gør opmærksom på, at de udvalgte aktier så vidt muligt følger bankens strategi, men at de kan have gjort undtagelser på baggrund af specielle omstændigheder som for eksempel opkøbskandidater og markant underperformance.

I Handelsbankens anbefalingsoversigt gør banken desuden opmærksom på, at Jyske Bank har købt Handelsbanken Danmark. Analyser og anbefalinger er derfor baseret på Jyske Banks holdninger, og Jyske Bank er ansvarlig. Man bedes også bemærke, at Jyske Banks analyseunivers og anbefalinger på danske selskaber adskiller sig fra Handelsbankens, og at Jyske Bank arbejder med 12 måneders kursmål, fremgår det af Handelsbankens udsendte materiale.

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.