Analyser

Dansk selskab placeret i grønt sweet spot

Billede
De mindre danske aktier klarede sig i 2021 klart bedre end de større, så der er al mulig grund til også at interessere sig for den mere ukendte del af aktiemarkedet. John Stihøj har fundet ti mindre og mellemstore aktier med langsigtet potentiale.
Billede

Af
John Stihøj

Analytiker og ejer af Aktieinfo

Analysen blev også bragt i magasinet Aktionæren nummer 1/2022.

NKT producerer og sælger kabelløsninger og højtydende fiberlasere. Det er interessante produkter i en verden, hvor der fra politisk side er vedtaget ambitiøse klimamål, der kun kan indfris ved at øge brugen af vedvarende energi. Behovet for at transportere el fra solcelle- og vindmølleparker til elkraftværker for efterfølgende distribution til slutbruger vil vokse markant mange år frem.  

El-nettet skal desuden udvides og moderniseres i takt med, at der bliver flere og flere mennesker i verden, hvor alle har behov for adgang til effektiv elforsyning. NKT er således placeret i et sweet spot i en branche præget af forholdsvis få konkurrenter.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Desværre er aktien dyr målt på nuværende indtjening. Fremadrettet vil indtjeningen kunne blive påvirket af den stigende kobberpris, hvor kunsten bliver at vælte prisstigningerne over på kunderne. Kortsigtet er potentialet nok begrænset, men langsigtet synes aktien at kunne få vinderstatus.

Størrelse
Large Cap
Sektor
Industri

Børskode
NKT

ISIN
DK0010287663 

www.
nkt.com
Anbefaling
Køb