Analyser

Amazon: Udfordringer med indtjeningen

Billede
Billede

Af
Peter Smed

Cand.polit. og investeringsrådgiver hos Solvent Invest

Amazon begyndte i Jeff Bezos garage i 1995 med et fokus på at sælge bøger på internettet. Dengang var det en vild og visionær ide, og i dag har Bezos ide udkonkurreret store dele af de traditionelle boghandlere. Siden har virksomheden bredt sit fokus gevaldigt ud, og i dag er der nærmest ikke den vare, der ikke kan købes på Amazon.

Den gamle stjerneinvestor Warren Buffet har ved flere lejligheder offentligt erkendt, at han har været dum ikke at kunne se værdien ved Amazon, og at han skulle have investeret i virksomheden tidligere. I 2018 blev Buffet så også investor i Amazon.

Særligt i den vestlige verden har Amazon en betydelig markedsandel, men angribes vedvarende fra andre og mindre e-handels butikker. Konkurrence og virksomhedens detailhandelsorienterede forretning betyder, at overskudsgraden ligger i omegnen af beskedne 5 procent.

Som en naturlig del i udviklingen af forretningen investerer Amazon betydeligt i IT og infrastruktur. Amazon gjorde – ganske smart – sin webservice til et selvstændigt forretningsområde, hvor andre virksomheder kan købe sig plads på virksomhedens cloudløsninger. I 2022 var Amazon Web Service det forretningsben, der tjente pengene, da den traditionelle Amazonforretning var tabsgivende.

På nøgletal handles Amazon ganske dyrt med price earnings over 50. Skal man ind i aktien, skal man tro på, at ledelsen kan effektivisere virksomheden yderligere og skabe en lønsom forretning.

Børskode
AMZN

ISIN
US0231351067

www.
amazon.com

Anbefaling
AFVENT KØB

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.