Analyser

Vestas vinder coronakrisens udskilningsløb

Billede
Vestas’ flotte kvartalsregnskab bekræftede langt henad vejen, at forretningen er upåvirket af coronakrisen på toplinjen, men at det i nogen grad halter med EBIT-marginen. Investorerne ser imidlertid ud til at fokusere tungt på toplinjen hos Vestas, og det rejser et spørgsmål om, hvorvidt en smule fartblindhed er ved at sætte ind?
Billede

Af
Steen Albrechtsen

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

Omsætningen og aktiviteten i koncernen er høj, og det ses måske klarest ved, at man genopsatte sin forventning til helåret om en omsætning på 14-15 mia. euro. Det skal ses i forhold til det flotte 2019, hvor man nåede 12,1 mia. euro, og 10,1 mia. euro i 2018. Det er en voldsom udvidelse af aktiviteten - og må man antage – en stor stigning i kapacitetsudnyttelsen.

Det burde slå igennem på bundlinjen, men det er ikke tilfældet, for EBIT-marginen for 2020 blev nemlig sænket med 2 procentpoint fra 7-9% til 5-7%. Heraf udgør Covid-19 ekstraudgifter til transport, leverandører, m.v. op mod halvdelen.

Den anden halvdel (og lidt mere) er en engangsgarantihensættelse på 175 mio. euro, som ifølge Vestas relaterer sig til et enkeltstående problem med nogle møllevinger. Hensættelsen kommer oven i den normale hensættelse på ca. 3% af omsætningen, eller omkring 100 mio. euro/kvartal i gennemsnit for de seneste fire kvartaler.

I takt med nye og mere komplicerede produkter har Vestas øget sine løbende garantihensættelser fra et niveau omkring 40-50 mio. euro i kvartalet til de nævnte ca. 100 mio. euro. Særligt i det lys er det ikke betryggende med ekstraregninger svarende til næsten et års hensættelser, hvis man går 1-2 år tilbage.

Det rejser spørgsmålet om garantihensættelserne generelt har været - eller er - for lave. Vestas’ ledelsen afviste naturligvis dette på den lange telefonkonference med henvisning til at hensættelsesprocessen er meget omfattende og gennemarbejdet.

Indtil videre viser aktiekursen, at investorerne ser igennem fingre med den lavere indtjening og i stedet fokuserer på, at omsætningen er stort set upåvirket af Covid-19.

Serviceforretning i top

Serviceforretningen præsterer fortsat flot og vokser stabilt. Omsætningen nåede 505 mio. euro i 2. kvartal, og selvom det kun er omkring 1/6 del af den samlede koncernomsætning (excl. MHI Vestas Off-shore), så var indtjeningsgraden igen helt oppe på 28,5%. Forventningen til helåret er uændret en EBIT-margin på ca. 25%, og en omsætningsvækst på ca. 7% for divisionen, hvilket betyder, at den i 2020 bør lande lige omkring 2 mia. euro (1.871 mio. i 2019).

Særligt omkring serviceforretningen og dens langsigtede perspektiver noterede vi, at over 70% af ordrerne har en løbetid på over 20 år, og at den gennemsnitlige løbetid er 19 år på hele ordreindgangen. Det er med andre ord en solid langsigtet serviceforretning som Vestas er ved at få opbygget, som sandsynligvis er med til at tiltrække investorer.

Vi satte sidst et kursmål på 750, som nu er mere end indfriet. Kursmålet blev sat i starten af februar, hvor Covid-19 endnu i store træk blev set som et isoleret kinesisk problem. Derfor er det oplagt at spørge, hvad der er ændret ved casen nu, som isoleret set kan berettige et løft af kursmålet?

På virksomhedssiden er det egentlig svært at finde direkte håndgribelige positive ændringer, men det styrker tilliden til selskabet og koncernen, at man ser ud til at styre relativt sikkert igennem Covid-19. I modsat retning trækker de øgede garantihensættelser og den lavere margin. Der er også tilkommet ekstra omkostninger til Covid-19 og større usikkerhed på en række områder, ligesom EBIT-marginen for 2020 også bliver lavere end oprindelig forventet.

Vestas vinder Covid-19 udskilningsløb

Skal man finde argumenter for løft af kursmål er man nødt til at løfte blikket endnu mere og kigge udenfor virksomheden. Coronakrisen har sat gang i et udskilningsløb, som principielt har delt aktiemarkederne i to. Der er de selskaber, der trives og klarer corona i god stil, og derfor har vækstudsigterne i behold, og så er der alle de andre med usikkerhed og stor nedgang.

Bliv medlem for kun 595;- årligt

Du får:

  • Vores digitale arkiv
  • 9 x Magasinet Aktionæren med post
  • Lokale arrangementer & events
  • Rabat på handel med aktier
  • Gratis hotline - kun for medlemmer
  • Rabat på kurser
  • Forbrugervejledning
  • Stærke medlemsrabatter
Læs mere Icon