Analyse

Tesla bliver overhalet under globalt salgsboom

Billede
For mange er Tesla drømmebilen, men Tesla-aktien er efterhånden blevet for dyr. Apple og Google interesserer sig også for industrien, men de traditionelle bilproducenter ligger ikke på den lade side.
Billede

Af
Henrik Ekman

cand.merc. og tidl. aktiechef i Maj Invest

Denne artikel blev bragt i Aktionæren 4, 2021.

Markedsværdierne taler deres tydelige sprog.

Markedsværdien af Tesla svarer aktuelt til den samlede markedsværdi af Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford og Hyundai. Set i forhold til antal solgte biler og markedsandele, eller indtjeningsniveau og overskud, har mange investorer imidlertid svært ved at få aktiekursen til at hænge sammen. Det seneste kvartalsregnskab viste endnu engang, at Tesla har svært ved at opnå overskud uden at sælge CO2-kvoter – eller bitcoins!

Der er heldigvis mange andre – og billigere – muligheder for at investere i det voksende marked for el-biler, ikke mindst blandt de traditionelle bilproducenter og deres underleverandører. I denne analyse fokuserer vi på egentlige bilproducenter.

Tesla får ikke lov at dominere på længere sigt

Alle traditionelle bilproducenter er begyndt at producere og sælge el- eller hybridbiler. Det globale el-bilsalg udgjorde i 2020 under fem procent af det samlede bilsalg. Andelen vil dog stige markant i de kommende år. Volkswagen, Daimler og BMW bruger tilsammen årligt mere end ti gange så meget som Tesla på forskning og udvikling. Hovedparten vil fremover gå til at udvikle el- og hybridbils teknologi.

Hvis de traditionelle bilproducenter formår at omstille sig, venter et interessant afkastpotentiale. Aktier, der går fra at være sorte til at være grønne, handles til langt højere kurser. Det forudsætter selvfølgelig, at de traditionelle bilproducenter kan give Tesla kamp til stregen – og være rentable og værdiskabende samtidig.

El-biler er på nuværende tidspunkt det bedste bud på den vindende teknologi. Ikke mindst på grund af politiske støtte og fordi der investeres mest her. Men andre teknologier, vaner og forbrugeradfærd kan påvirke udviklingen. Hybridteknologi bliver måske andet end bare en kortvarig overgangsteknologi, men kan bide sig fast, fordi den passer den gennemsnitlige bilkøber bedre. I kulissen lurer brintteknologien, som Toyota med flere også satser på.

Billede

El-biler er dyre – for producenter og aktionærer

Generelt koster el-biler mere end benzin- og dieselbiler, fordi de er dyrere at producere, især på grund af batterierne. Det kan bilproducenterne leve med, så længe de høje omkostninger kan overvæltes og salget af bilerne subsidieres. Priserne på batteriteknologi vil også fortsætte med at falde kraftigt.

Den grundlæggende udfordring er de store udviklings- og kapacitetsomkostninger, som producenterne skal afholde til de nye el- og hybridbil platforme, men som endnu ikke modsvares af store salgstal. Bilproduktion handler om stordrift i produktion, salg og efterservice uanset teknologi. Uden det politiske pres, ville producenterne ikke afholde så store udviklingsomkostninger til et kundesegment, der udgør under fem procent af omsætningen.

El-biler omtales ofte som mindre komplicerede rent teknisk. Til gengæld går udviklingen hurtigere, så hvad der spares på mindre komplicerede produktionslinjer, bruges indtil videre på højere udviklingsomkostninger. Mange traditionelle bilproducenter har i første del af omstillingen anlagt en pragmatisk tilgang for at spare penge. Det er sket ved at købe hybridteknologi, typisk baseret på små batterier, fra eksterne leverandører, og integrere dem i eksisterende benzin- og dieseldrevne modeller.

Man opfylder de regulatoriske krav, men fremstår ikke fremsynet sammenlignet med en Tesla, der er nyudviklet fra bunden. Det har i første omgang øget Teslas forspring, men Mercedes, BMW og Volkswagen sælger nu også modeller, der er født som el-biler. Det er kun begyndelsen. Efter en langsom start har de store producenter planer om at lancere fem til ti nye el- eller hybridbiler de næste par år og på længere sigt endnu flere.

I 2025 venter Volkswagen at have lanceret op mod 100 nye el- og hybridbil modeller og sælge mere end 3 millioner el-biler.

Billede

Bliv medlem for kun 595;- årligt

Du får:

  • Vores digitale arkiv
  • 9 x Magasinet Aktionæren med post
  • Lokale arrangementer & events
  • Rabat på handel med aktier
  • Gratis hotline - kun for medlemmer
  • Rabat på kurser
  • Forbrugervejledning
  • Stærke medlemsrabatter
Læs mere Icon