Analyser

STG: En aktieobligation med et afkast på 10,2%

Billede
Scandinavian Tobacco Group (STG) er en af de få aktier, som stort set er upåvirket af aktiemarkedets voldsomme kursfald i februar og marts. Aktien kan nærmest betragtes som en aktieobligation med et højt afkast.
Billede

Af
Bruno Japp

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

STG handles til samme kurs, som ved vores seneste analyse i januar, og en væsentlig del af forklaringen er, at værdiansættelsen allerede indregner en hel del negative forventninger til fremtiden.

Udsigterne for forbruget af tobak har længe været dystre - i det mindste set fra branchens side - og nu er flere store investorer begyndt at sortliste selskaber, hvis virksomhed ikke opfylder specifikke moralske kriterier. Det vil muligvis også påvirke efterspørgslen efter STG-aktien.

Men det gør ikke nødvendigvis STG til en dårlig investering. Ud fra en økonomisk synsvinkel står stagnationen i STG’s aktiekurs nemlig slet ikke i et rimeligt forhold til de økonomiske resultater.

I det nye årsregnskab 2019 leverer man således en organisk vækst i EBITDA på 7,1%, og overgår dermed den langsigtede målsætning om en organisk EBITDA-vækst på 3-5% p.a. Man indledte 2019 med en målsætning om en EBITDA-vækst på mindst 3%, og den blev i løbet af året opjusteret til mindst 5%, og det endelige tal blev altså 7,1%.

Den udvikling er værd at huske, når man læser STG’s forventninger til 2020, som igen starter med en forventet organisk EBITDA-vækst på mindst 3%.

Endnu vigtigere er dog STG’s frie cash flow, som i 2019 endte på 1.187 mio. kr. ekskl. tilkøb. Også her er der tale om et betydeligt bedre resultat end udmeldt i årsregnskabet 2018, hvor man nøjedes med at forvente et beløb på ”over 750 mio. kr.”

Det høje frie cash flow kommer i 2020 aktionærerne til gode med et udbytte på 610 mio. kr. svarende til 6,10 kr/aktie. Hertil skal lægges tilbagekøb af egne aktier for yderligere 300 mio. kr., som øger den samlede udlodning til aktionærerne til næsten 1 mia. kr. Det skal ses i forhold til STG’s aktuelle markedsværdi på 8,9 mia. kr., og svarer til et direkte afkast på 10,2%.

Og i den forbindelse kommer den manglende investorinteresse faktisk de resterende aktionærer til gode. For med en forventet Price/Earning på 9,27 er der næppe udsigt til andet end et kortsigtet kursfald på niveau med udbytteudlodningen.

STG handles i øjeblikket til en pris under den indre værdi, og producerer et årligt frit cash flow på mere end 10% af selskabets markedsværdi. Yderligere kursfald giver simpelthen ikke mening ud fra en økonomisk synsvinkel.

Billede
Billede
Billede

Børskurs på analysetidspunktet: 89,65
AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 97,00

Analysen er en redigeret udgave af en analyse af otte mikroaktier bragt i Økonomisk Ugebrev Formue/AktieUgebrevet nr. 10/2020

Bruno Japp er er analytiker for Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet).

Bruno Japp og/eller dennes nærtstående ejer ikke aktier i STG.


Få tre gratis numre af AktieUgebrevet ved at trykke her eller tilmeld dig gratis nyhedsmail fra Økonomisk Ugebrev formue (AktieUgebrevet) her.