Analyser

Nu peger pilen igen op for Novo Nordisk

Billede
Q3 rapporten den 1. november bekræfter, at Novo Nordisk efter en række år med sidelæns udvikling i salg og indtjening nu bevæger sig ind i en periode med positivt momentum.
Billede

På indtjeningssiden viste Q3 opdateringen, at lønsomheden var uændret. Driftsmargin ligger omkring 43%, mens driftsindtjeningen steg 9% til 13 mia.kr. og nettoresultatet 13% til 10 mia.kr. EPS steg 15% som følge af færre aktier i omløb. 

Novo’s opdatering for 9 måneders perioden og justering af guidance viste, at 2019 er det første år siden 2015 med højere vækstrater. Efter 9 måneder er omsætningen steget 7,6 mia.kr. til 90 mia.kr. eller 9%.  Ozempic, som blev introduceret i 2018, bidrog alene med 6 mia.kr. af omsætningsstigningen.

I 2020 vil den ny diabetes tablet, Rybelsus, begynde at bidrage og det samlede indtryk af Novo er, at selskabet nu er inde i en flerårig periode med højere omsætningsvækst.

Novo’s finansposter ventes at vise et tab på næsten 4 mia.kr. i 2019 på grund af valutaeffekter, som Novo bogfører som en finansiel omkostning og som omtrent modsvares af en tilsvarende positiv valutaeffekt på driftsresultatet.

I 2020 venter konsensus omsætningsvækst på 6-7% og EPS ventes 15% højere. Hvis forventningerne holder, vil aktiemarkedet sandsynligvis begynder at prissætte selskabet på 20-25x indtjeningen, hvilket giver et kurspotentiale på over 400 DKK.

Glæd dig til næste nummer af Aktionæren, der udkommer 4. november og som indeholder en lynanalyse af Novo Nordisk.

 

Ole Søeberg ejer aktier i Novo Nordisk og er desuden formand for Dansk Aktionærforening.