Analyser

NKT på vej tilbage fra afgrunden

Billede
NKT er økonomisk svagere end mange rivaler, men NKT-ledelsen har chancen for at skabe en af de kommende års danske succeshistorier. Den hidtil største enkeltordre – på 500 millioner euro – kan være første skridt på vej tilbage for den danske kabelproducent.
Billede

Af
Morten A. Sørensen

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

Ambitionerne er foreløbig større end kræfterne. Det er det billede, der tegner sig af den danske kabelproducent NKT efter første kvartal, og som umiddelbart fik koncernen til at rejse ny kapital.

Et EBITDA på otte millioner euro ud af en omsætning på 331 millioner euro er bedre end sidste år, men resultatet imponerer ikke i forhold til konkurrenterne. Den store italienske konkurrent Prysmian leverede f.eks. i første kvartal et EBITDA på 197 millioner euro ud af en omsætning på 2587 millioner euro.

Hertil kommer, at NKT’s "cash at bank and in hand" (på dansk: kontanter i banken og i hånden) ved kvartalets udgang var på beskedne tre millioner euro. Til sammenligning rådede den franske rival Nexans ved kvartalets udgang over 432 millioner euro og Prysmian over hele 631 millioner euro. Dermed kan konkurrenterne, blot ved et dybt greb i kassen, i princippet købe hele NKT med en markedsværdi på 3,4 milliarder kroner. Og NKT har ingen betydelig ankeraktionær, der kan beskytte mod opkøb.

Hurtige penge koster aktionærer dyrt

NKT gennemførte efter regnskabet for første kvartal en hurtig og overraskende aktiekapitaludvidelse, der gav et provenu på 645 millioner kroner, og selskabet varslede yderligere kapitaludvidelser. Derefter faldt markedsværdien ganske markant med 799 millioner kroner. (uden værdien af de nyudstedte aktier).

Alt i alt en skuffende forretning for NKT’s eksisterende aktionærer, og også for de nye. Men NKT har nu midt i en coronatid hurtigt fået flere penge i kassen, efter at planen om et hurtigt salg af datterselskabet Photonics for omkring 200 millioner euro er udsat.

Med aktieudstedelsen undgår CFO Roland Andersen at skulle diskutere forholdet mellem en nettorentebærende gæld på 378 millioner euro og det skønnede EBITDA for 2020 på 40-60 millioner euro med besværlige långivere. Potentielle långivere vil også hæfte sig ved, at nok er NKT’s egenkapital-andel på pæne 32 procent, men cirka 400 millioner euro ud af egenkapitalen på 570 millioner euro udgøres af goodwill.

Nu har ledelsen penge at arbejde med. Men hvad med aktionærerne? Jo, der er perspektiver i NKT: Hvis man ser på det for tiden mest interessante marked – HDVC-kabler – fremstår NKT som en stærk specialist. Når konkurrenterne typisk er meget større, skyldes det, at de har et langt bredere produktudbud.

EU tager i disse år fat på den største investering i energinettet siden el-liberaliseringen omkring årtusindeskiftet. Og netop HVDC-kabler, hvoraf de nyeste og mest avancerede klarer 525 kilovolt, skal udgøre det centrale net. NKT har i begyndelsen af maj fået sin hidtil største ordre – på 500 millioner euro - til levering af 525 kV HVDC-kabler til 275 kilometer af det tyske SuedOstLink.

Gigantmarked lokker NKT

Det kan blive til meget mere. Brancheorganisationen EuropaCable vurderer, at der i EU frem til 2030 skal lægges 43.186 kilometer HVDC-kabler på land og under vand. Her i sommer ventes blandt andet kabelleverandørerne til det 2.750 kilometer lange tyske SuedLink at blive udvalgt. Alene SuedLink, der skal sende elvind fra Nordtyskland og Skandinavien til Sydtyskland, vil udgøre en samlet investering på ti milliarder euro.

I kampen om disse ordrer er NKT oppe mod stærk konkurrence, både fra store europæiske rivaler og fra Kina og Japan. Men koncernen råder over teknisk kompetence og moderne produktionsanlæg i Tyskland og Sverige.

Disse nye ordrer vil typisk være væsentligt større og mere komplicerede, end NKT har været vant til.

NKT-ledelsen skal nu omsætte koncernens tekniske ekspertise til kommerciel succes. Med Alexander Kara i spidsen fra august 2019 har koncernen i de seneste måneder befæstet anerkendelsen som en af de bedste leverandører og hentet historisk store ordrer hjem.

At hente yderligere ordrer og at eksekvere effektivt på ordrerne bliver en kraftprøve – en af de mest interessante og udfordrende i det store danske erhvervsliv. Hvis prøven bestås, er NKT-aktien på de nuværende niveauer en langsigtet chance for de risikovillige, der måske også kan spekulere i NKT som opkøbsobjekt for konkurrenter, der vil købe sig ind i de interessante fremtidsmuligheder.

Børskurs på analysetidspunktet: 129,00
AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): N/A

Analysen er en redigeret udgave af en analyse bragt i Økonomisk Ugebrev Formue/AktieUgebrevet nr. 21/2020

 

Morten A. Sørensen er analytiker for Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet).

Morten A. Sørensen og/eller dennes nærtstående ejer ikke aktier i NKT.


Få tre gratis numre af AktieUgebrevet ved at trykke her eller tilmeld dig gratis nyhedsmail fra Økonomisk Ugebrev formue (AktieUgebrevet) her.