Analyser

Kan BioMar bringe Schouw sikkert ud på den anden side?

Billede
BioMar skal drive fremgangen for Schouw i 2020, som efter flere store investeringsår ligner et konsolideringsår for Schouw med forbehold for de ukendte effekter af coronavirus.
Billede

Af
Steen Albrechtsen

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

Schouw har i 2020-forventningerne om en stigning i omsætningen og stort set flad bundlinje ikke indregnet nogen coronaeffekt. I selve årsregnskabet bliver corona således kun nævnt fire gange, og det er alle i en sammenhæng, hvor det kan opfattes som et mere regionalt og kinesisk problem. Som påvirkning af den største forretning BioMar nævnes eksempelvis, at rejeeksporten fra Equador til Kina har været midlertidigt på hold. Der er man nok i den grad blevet overhalet af virkeligheden efterfølgende, og det vil derfor ikke undre, hvis Schouw i lighed med andre også snart suspenderer sin hidtidige guidance til 2020.

BioMar driver koncernen i 2020

Schouw har de senere år investeret massive beløb i opkøb og kapacitetsudvidelser, men det blev ikke i 2019 koncernen profiterede af de store investeringer. Investeringsniveauet nåede over 1 mia. kr., og sammen med en stigning i arbejdskapitalen var det med til at holde en nettorentebærende gæld uændret omkring 2,4 mia. kr. trods et pænt cash flow fra driften.

For 2020 forventes et investeringsniveau på max. 600 mio. kr., og der er altså udsigt til en betydelig nedgang. Koncernens afskrivninger ligger på 850 mio. kr. for 2020, og sammen med en forventet bedring i arbejdskapitalen er der således grobund for, at den rentebærende gæld kan nedringes betydeligt med cash flowet fra driften.

Naturligt nok har den klart største enhed BioMar stået for en stor del af de senere års investeringer i form af både opkøb (Equador) og kapacitetsudvidelser (f.eks. Australien og Kina). BioMar udgør fortsat over 50% af koncernomsætningen og meget præcist 50% af koncernens EBITDA-resultat og endda lidt mere på EBIT-niveau.

Konkret for 2020 venter BioMar en fremgang i omsætningen fra 11,2 mia. kr. til ca. 12 mia. kr. Denne fremgang skal ses i forhold til den samlede forventede fremgang i hele Schouw på ”kun” 700 mio. kr., og der er således reelt lagt op til en mindre tilbagegang i de øvrige forretninger som helhed.

Konsensusestimaterne lyder p.t. på en indtjening per aktie på 37 kr. i 2020 og 41 kr. i 2021. De bygger på estimater for omsætning, EBITDA
og EBIT, som ligger stort set midt i Schouws egne forventninger, og det er derfor forventeligt, at estimaterne ikke kommer til at holde, når der skal indarbejdes en coronaeffekt.

Vi forventer, at Schouw kommer styrket ud på den anden side, og at man qua sin spredning og globale tilstedeværelse ikke tilhører den gruppe af virksomheder, hvor hele forretningen forsvinder over night og vil være lang tid om at komme tilbage.

Det er oplagt, at en global recession vil være skidt for koncernen, omend majoriteten af forretningen (fiskefoder, babybleer og autoreservedele) synes relativt modstandsdygtige. På sigt kan krisen skabe en række muligheder, når vi antager, at Schouws forretninger som hovedregel er ”velinvesterede” og med et solidt kapitalgrundlag.

Aktien nåede ned på 378 i torsdags, men udvider vi perspektivet, modsvarer det nuværende kursniveau, hvad aktien kostede i 2015-2016. Det er i sig selv ikke enestående for Schouw, men til gengæld tilhører Schouw den gruppe af selskaber, der er markant anderledes (større) i dag end for fem år siden. I 2015 omsatte forretningen for 12,5 mia. kr. med et EBIT-resultat på 831 mio. kr. I 2019 præsterede Schouw en omsætning på 20,9 mia. kr. og et EBIT-resultat på 1.149 mio. kr.

Da Schouw er en klassisk langsigtet investeringscase, er det ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt aktien er investeringsværdig på det nuværende niveau, men snarere et spørgsmål om den eventuelt kan fåes billigere. For det er ingen hemmelighed, at C25 nu indeholder en række selskaber, hvor P/E-2020 er endnu lavere (før coronaeffekt i estimaterne).

Da vi antager udbyttet er ”sikkert”, kan man også bruge udbyttet som målestok for værdiansættelsen. Her er det vores vurdering, at et direkte afkast på 4% eller mere tilhører den ”billige ende”. Med 14 kr. i udbytte vil den tilsvarende ”4%-kurs” være 350.

Vi forventer, at selskabet holder fast i det ordinære udbytte, som i år er 14 kr. Det er stadig kun et forslag, som skal vedtages på generalforsamlingen, der p.t. er planlagt til den 15. april, men det vides ikke, om den bliver udskudt.

Børskurs på analysetidspunktet: 411,00
AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 450,00

Billede
Billede

Analysen er en redigeret udgave af en analyse af otte mikroaktier bragt i Økonomisk Ugebrev Formue/AktieUgebrevet nr. 12/2020

Steen Albrechtsen er er analytiker for Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet).

Steen Albrechtsen og/eller dennes nærtstående ejer ikke aktier i de nævnte virksomheder.


Få tre gratis numre af AktieUgebrevet ved at trykke her eller tilmeld dig gratis nyhedsmail fra Økonomisk Ugebrev formue (AktieUgebrevet) her.