Analyser

Jyske Bank med stor rabat

Billede
Jyske Bank oppræciserede i starten af juni forventningerne til 2020. Det indikerer styrke – og det understreger, at banken ikke ser ud til at blive så hårdt ramt af Corona-krisen, som først antaget. På trods af de positive takter kan du aktuelt købe aktien til bare 45 procent af indre værdi.
Billede

Af
Steen Albrechtsen

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

Vores seneste omtale af Jyske Bank var i midten af marts, og dermed omkring en uge før de paniske højdepunkter og absolutte bundniveauer i aktiemarkedet under coronakrisen.

Det er alt sammen historie, og det samme er de 2020-forventninger, der blev fremsat i regnskabet for første kvartal den 8. maj. Her forventede Jyske Bank et resultat efter skat på 0-1.500 millioner kroner, hvilket skal ses i forhold til den oprindelige forventning på 1,8 til 2,2 milliarder kroner.

Usikkerheden var altså stor, men ikke større end at man forventede at levere en positiv bundlinje på trods af den ekstraordinære coronanedskrivning på én milliard kroner i regnskabet og en negativ kursregulering på 563 millioner kroner i første kvartal.

 

Selskabet hæver forventningerne

Hopper vi yderligere en måned frem til 9. juni ændrer historien og udsigterne sig nok engang. Jyske Bank hævede da bunden af forventningen fra 0 til 750 millioner kroner, således at der nu forventes et resultat efter skat på 750-1.500 millioner kroner. Oppræciseringen er interessant, fordi den kommer så hurtigt, og dermed bliver udtryk for en stor portion selvtillid.

Den bekræfter, at finansmarkederne er blevet rolige, og at banken nu har indhentet en endnu større del af de negative kursreguleringer fra første kvartal. Derudover – og vigtigere – bekræfter den, at selve driften er i fremgang. Det nævnes helt konkret, at den positive tendens i nettorenteindtægterne fortsætter, og at der stadig er styr på omkostningsudviklingen, som holdes flad (”i ave”).

Vi tager det første som et tegn på, at de negative indlånsrenter nu er ”indkørt” og på vej til at blive accepteret af privatkunderne.

Endelig – men bestemt ikke uvæsentligt – bekræfter Jyske Bank i meddelelsen, at kreditkvaliteten er god, og at der forventes en uvæsentlig påvirkning af nedskrivningerne i andet kvartal.

Hjælpepakkerne spiller givetvis en stor rolle, men det er svært ikke at se ganske positivt på udmeldingen, for ret beset var der næppe mange investorer, der forventede en udmelding imellem kvartalsregnskaberne. Banken løber med andre ord en lille risiko ved allerede at melde ud nu, fremfor at vente til halvårsregnskabet i august.

 

Konsensus ned, anbefaling op

Analytikernes konsensusestimater til 2020-resultatet efter skat er skåret fra rundt regnet to milliarder kroner i marts måned til 735 millioner kroner. 2020-estimatet ligger med andre ord under Jyske Banks egen forventning.

I forhold til konsensus er det måske endnu mere interessant, at kursmålene siden marts er sænket betydeligt fra 250-260 til 195-210. Til gengæld er der kommet flere købsanbefalinger, og det peger måske i retning af et lille stemningsskifte.

Jyske Bank er stadig blandt de billigste målt på Kurs/Indre værdi, og indre værdi kan efter underskuddet i 1. kvartal opgøres til 430 kr. per aktie. Med en aktuel kurs på 198 handler aktien således stadig med en rabat på over 50% til indre værdi.

Selvom egenkapitalforretningen for Jyske Banks vedkommende er nede omkring fem til seks procent disse år, så er det reelle afkast hos investor omkring det dobbelte, når man kan købe aktien til under halvdelen af indre værdi.

I vores øjne ser et afkast på ti procent eller mere attraktivt ud. Ikke så meget fordi vi ser en kæmpe upside, men fordi downsiden må anses som begrænset, så længe bankerne leverer overskud.

Børskurs på analysetidspunktet: 198,00
AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 260,00

Billede
Billede

Steen Albrechtsen ejer ikke aktier i Jyske Bank.

Få SMS og Mail om køb og salg i ØU Trader. Porteføljeafkast i år 14,7 procent. 9 kr for 2 uger.