Analyser

GN Audio udfordrer Danmarks bedste pengemaskiner

Billede
GN Audio præsterer nu et kapitalafkast, der overgår Novo Nordisks og Coloplasts, og som er på linje med Legos. Samtidig løber GN Audio med sin forrygende vækst fra alle disse selskaber
Billede

Af
Morten A. Sørensen

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

En ny udfordrer er dukket op til de virksomheder, der i årevis har været Danmarks bedste pengemaskiner. Efter et fremragende 3. kvartal har GN Audio med CEO René Svendsen-Tune i spidsen leveret et afkast af den investerede kapital (Return on Invested Capital) på 69 procent. Dermed overgår GN Audio de navne, der traditionelt har ligget i spidsen af ROIC-rankingen af de børsnoterede selskaber, Novo Nordisk og Coloplast, og matcher Kirk Kristiansen-familiens enestående pengemaskine Lego, der også leverer 69 procent.

Samtidig har GN Audio i kvartalet leveret en vækst, der klart overgår de andre leverandører af superafkast. Den organiske vækst har i kvartalet været 72 procent, og set over de første ni måneder har den været 42 procent.

Virksomheden indgår, ligesom sit søsterselskab GN Hearing, i den børsnoterede GN Store Nord-koncern. Men de drives som adskilte forretninger, og leverer særskilte kvartalsregnskaber, så det er rimeligt at betragte GN Audio som en selvstændig virksomhed.

Baggrunden for toppræstationen hidtil i 2020 er en mangeårig turnaround-proces, men i 2020 er der desuden en aktuel årsag til den voldsomme vækst i selskabet:

René Svendsen-Tune og hans medarbejdere er i 2020 blevet hjulpet af viruskrisen, der har skabt øget efterspørgsel efter netop de headsets og videoløsninger, som GN Audio leverer. De muliggør – eller letter – de virtuelle møder og konferencer.

Men virksomheden har ikke blot haft omstændighederne med sig. Den har også været godt forberedt. Allerede i 2019 forberedte GN sig på større vækst, på at tage markedsandele med nye produkter og på en mere agil tilpasning til markedsforholdene.

At GN Audios fremgang ikke blot skyldes virussen, fremgår også af udviklingen hos GN Audios traditionelle rival, amerikanske Poly. Polys omsætning er gået 11 procent tilbage i kvartalet til og med september. Tallene bekræfter, at GN Audio må have taget markedsandele, sådan som ledelsen vurderer. En anden konkurrent, Demant-koncernens Epos-aktiviteter, melder om stærk vækst, som ikke udtrykkes i præcise tal. Men Epos er meget mindre end GN Audio.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om GN Audios præstation i 2020 bliver en engangsforestilling, og om virksomhedens marked igen kan falde tilbage, når viruskrisen forhåbentlig overstås i 2021.

GN Audios prognose tyder på en opbremsning i vækstraten i 4. kvartal: GN Audios forventning om en organisk vækst på mindst 35 procent i 2020 er stadig imponerende, men afdæmpet i forhold til udviklingen i de forgangne kvartaler.

Før viruskrisen vurderede GN Audio, at virksomhedens organiske vækst fremover ville blive på mere end de 10 procent, som markedet ventes at vokse. Og det er bemærkelsesværdigt, at selv efter omsætningsniveauet er løftet hidtil i 2020, fastholder René Svendsen-Tune stadig forventningen om en fremtidig vækst på over 10 procent årligt.

Samtidig ventes EBITDA fremover at ligge på over 20 procent, altså omtrent svarende til marginen i 2020.

Opsplitning af GN?

Mens GN Audio har taget et spring frem hidtil i 2020, har søsterselskabet GN Hearing kæmpet med vigende afsætning som følge af viruskrisen. GN Hearing nærer imidlertid store forhåbninger til sit nye produkt høreapparatet Resound ONE, der betegnes som epokegørende. 

Ligger en egentlig opsplitning af GN Store Nord i to børsnoterede selskaber derfor i kortene, når GN Audio nu i et spring er blevet markant større, og når GN Hearing eventuelt får øget vækst som følge af sine nye produkter?

Umiddelbart kunne det virke logisk. Men imod en opsplitning taler de tanker, man åbenbart gør sig om nye, fremtidige produktkategorier, der ligger på grænsefladen mellem koncernens Hearing- og Audio-produkter.

Aktuel kurs: 474,00
Kursmål (6 måneder): 528,00

Få SMS og Mail om køb og salg i ØU Trader. Porteføljeafkast i år 14,7 procent. 9 kr for 2 uger.