Analyse

Genmab: Køb Darzalex og få pipeline (næsten) gratis

Billede
Godt hjulpet af en nærmest uafbrudt positiv nyhedsstrøm er Genmab-aktien på under et år steget med 75% fra en bund lige under kurs 800. Der hersker en spirende optimisme, som har fået mange analytikere til at opgradere deres syn på aktien.
Billede

Af
David Mygind

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

I kølvandet på Genmabs nylige amerikanske NASDAQ-notering er der kommet mere fokus på pipelinen og investeringscasens langsigtede fremtidsmuligheder. På trods heraf er det stadig svært at komme udenom Darzalex, der repræsenterer omkring 90% af værdien bag den nuværende aktiekurs, og dermed giver mulighed for, at man som investor kan lave et billigt gamble på pipelinen.

Senest har et flot halvårsregnskab samt en længe ventet amerikansk 1. linje-godkendelse styrket troen på, at ledelsens forventning om en omsætning på 3 milliarder USD i 2019 rent faktisk kan indfries. Helt nye og absolut suveræne data fra GRIFFIN-studiet placerer Darzalex som en selvskreven del af standardbehandlingen for ny-diagnosticerede transplantationsegnede patienter, og det cementeres dermed endegyldigt, at CD38-antistoffet spiller en nøglerolle på tværs af hele behandlingsparadigmet indenfor knoglemarvskræft.

Dugfriske tal for det amerikanske marked viser, at cirka 5% af nye patienter nu får Darzalex i 1. linje, og det er kun få måneder efter, at kombinationen med Revlimid og dexamethasone (D-Rd) blev tilgængelig ovenpå MAIA-godkendelsen.

Vi modellerer en månedlig vækst på 20-30% og forventer dermed, at mindst 12% af de nytilkomne 1. linje-patienter vil blive behandlet med Darzalex ved årets udgang. Det europæiske 1. linje-salg bør endvidere begynde at tikke ind i løbet af 4. kvartal.

Tilføjelsen af Darzalex til den foretrukne 1. linje-kombination i EU (D-VMP) blev godkendt af EMA i august 2018, og da det gennemsnitligt tager omkring et års tid at forhandle de individuelle nationale tilskudsaftaler på plads, er tiden ved at være moden til, at salget begynder i de lande, hvor sagsbehandlingen er gået hurtigst.

I USA ligger markedsandelen i 2. linje aktuelt på 35%. Hertil kommer, at vækstgrundlaget fortsat virker intakt, idet 43% af nye 2. linje-patienter i øjeblikket får Darzalex. Da kun 41% af nye 2.-linje patienter fik Darzalex i juni måned udviser væksttrenden fortsat acceleration.

Det fortsatte momentum understøtter os i vores tro på, at den endelige markedsandel formodentligt kommer noget højere op, end hvad konsensus i øjeblikket forventer.


Markedsandelen i 3. linje udgør 46%, og her har der tidligere været frygt for en afmatning. Den frygt tør vi dog godt mane til jorden, da 60% af alle nye 3. linje-patienter får Darzalex. Det vidner om et fortsat stort vækstpotentiale, som skyldes, at nye midler har svært ved at penetrere markedet uden at indgå i kombinationsbehandlinger med Darzalex.

 

Mulighed for teknisk og reel opjustering


Det er naturligvis positivt, at Darzalexs milde bivirkningsprofil og alsidige virkningsmekanismer skaber så stærk synergi, at Darzalex opfattes som øjeblikkets stærkeste kombinationspartner indenfor knoglemarvskræft. Det er blandt andet derfor, at salget i indeværende år vil overstige guidance på 3 milliarder USD, og dermed udløse to store milepælsbetalinger på i alt 250 millioner USD.

Genmab har guidet for milepælen, men såfremt USD-kursen holder sig omkring det nuværende niveau, vil udbetalingen alligevel udløse en teknisk opjustering, idet royalty-indtægterne er det eneste, man har valutakurskorrigeret, da man opjusterede forventningen til indtjeningen i lokal valuta ved halvårsregnskabet. Vi regner derfor dels med en teknisk opjustering, men forventer også samtidigt, at salget af Darzalex ender omkring 3.150 millioner USD, hvilket i sig selv også vil udløse en reel opjustering.

Afslutningsvist kan det opsummerende nævnes, at vi opererer med et samlet risikojusteret topsalgsestimat på omkring 12 milliarder USD for Darzalex. Vi anbefaler på det grundlag fortsat køb af aktien, men afholder os p.t. fra at udstikke et opdateret kursmål.

Efter redaktionens slutning har Genmab meddelt FDA-godkendelse af Darzalex i kombination med Bortezomib, Thalidomide og Dexamethasoneation i 1. linje-behandling på baggrund af CASSIOPEIA-studiet.

 

Analysen er en redigeret udgave af en analyse bragt i Økonomisk Ugebrev Formue/AktieUgebrevet nr. 34/2019

David Mygind er analytiker for Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet).

David Mygind og/eller dennes nærtstående ejer aktier i Genmab.


Få tre gratis numre af AktieUgebrevet ved at trykke her eller tilmeld dig gratis nyhedsmail fra Økonomisk Ugebrev formue (AktieUgebrevet) her.