Analyser

Coloplast finder guld i innovation

Billede
Foto: Coloplast
Succesfulde lanceringer af nye, innovative produkter, herunder specielt digitale løsninger, kan blive en guldgrube for Coloplast.
Billede

Af
Kristian Horup

M.Sc Finans

Den seneste række år har for selskabet været en periode med stor tumult, hvor et historisk stort søgsmål i Nordamerika har været særdeles omkostningsfuldt. Der hensættes fortsat i regnskaberne, til trods for at sagen skulle være over ”95% afviklet”. Det har uomtvisteligt kostet på selskabets omdømme, specielt i USA, og det understreger risikoen ved at søge vækst gennem opkøb. Jeg mener, man som investor bør lægge dette kapitel bag sig og kigge fremad.

Coloplast er et utroligt veldrevet selskab, som år efter år har vundet markedsandele, lanceret banebrydende produkter og ekspanderet deres markedsbredde, samtidig med at de økonomiske resultater har været støt stigende. Selskabet er i dag global markedsleder indenfor salg af stomi- og inkontinensprodukter og har desuden en betydelig andel af markedet for urologi, hud- og sårpleje. Urologiområdet er kilden til de verserende retssager og der pågår strategiske overvejelser, som kan resultere i et frasalg af forretningsområdet.

Innovative løsninger er vejen frem

På selskabets kapitalmarkedsdag i 2019 specificerede ledelsen en række konkrete kliniske problematikker ved de nuværende produkter, som de ønskede at løse ved hjælp af investering i innovation og produktudvikling.

Blandt problemer er risikoen for urologiske infektioner og stomilækager for brugerne. Disse komplikationer forekommer hyppigt og forvolder stor gene for brugerne. Coloplast har adresseret sidstnævnte problematik via lanceringen af en digital løsning – en mobil applikation – som informerer brugerne ved stomilækager og dermed øger livsglæden og formentlig også kundeloyaliteten.

Coloplast har en struktureret tilgang til deres R&D-projekter, som er den drivende kraft bag fastholdelse af gamle og etablering af nye aftaler om refusion gennem sundhedsmyndigheder rundt omkring i verden.  Det er simpelthen afgørende, at Coloplast kan dokumentere hvordan et nyt produkt bedre kan dække et behov hos brugerne og med fordel også være mere økonomisk for at eksempelvis en myndighed vil indgå en kontrakt.

I dag sælges 90% af Coloplasts produkter via refusionsordninger, og derfor skal ny innovation sælges til myndighederne først. De forskellige markeder ønsker i øget omfang målrettede produkter til deres forbrugere, og derfor vil en styrket indsats i R&D i min optik være afgørende for den fremtidige konkurrenceevne.

For eksempel har Coloplast haft succes med at tilbyde video-support til deres kinesiske kunder. Det er den samlede pakke af produktegenskaber, prissætning og kundeserviceydelser, som vil være altafgørende i fremtiden.

Markedet for deres nuværende og fremtidige produktportefølje er stort - specielt i Emerging Markets og USA, som forventes at vækste imellem 10-20% p.a. Det lover godt for fremtiden, men med innovation følger også en risiko, og sommetider kan det tage tid at overbevise forbrugerne.

At Coloplast specifikt har tredoblet deres ansatte indenfor deres ’Market Access’ afdeling virker lovende. I denne afdeling målrettes selskabets strategi og dialog med myndigheder, herunder også analysearbejdet med at dokumentere værdien af Coloplasts produkter – både eksisterende og nye.

Aktien er højt vurderet

Det kan diskuteres om og i hvor høj grad disse tiltag til fremtidig innovation er indregnet i prisen. Det virker dog sådan. I særdeleshed med multipler på overskud og driftsindtjening på henholdsvis 36x og 23x på de forventede 2020 resultater.

Coloplast er i nedenstående tabel sammenlignet med en håndfuld direkte og indirekte konkurrenter, og det ses at aktien er højt prissat. Der er altså store forventninger til fremtiden indregnet, og en del er relateret til succesfulde produktlanceringer.

  Kurs Markedsværdi Vækstrate P/E EV/EBITDA
    mia.kr. seneste 10 år 2020E 2020E
Boston Scientific 41,42 USD 392,0 2,00% 26.3x 21.4x
Coloplast 798,60 DKK 154,8 7,40% 36.2x 23.2x
Smith & Nephew 1.652,5 GBP 127,0 2,60% 19.0x 13.7x
ConvaTec 189,1 GBP 32,9 n/a 20.8x 14.4x

Kilde: Reuters
Data per 14.11.2019

Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved mange ting ved Coloplast: Et veldrevet selskab, som skaber stabilitet i en aktieportefølje, og agerer i en industri med fordelagtige udsigter. Men aktiens nuværende værdiansættelse kræver, at man – i min optik – skal have de langsigtede briller på, hvis man vil investere i aktien nu. Markedet har prissat aktien som en diamant. Der er ikke plads til skuffelser, ikke mindst i det aktuelle marked.

Optimisten ser stor værdi i det målrettede fokus på forskning og udvikling, som underbygger den fremtidige vækst og dermed retfærdiggør en høj værdiansættelse på den korte bane. Optimisten hæfter sig i høj grad ved det stigende antal af patentansøgninger fra Coloplast i de seneste år, som formentlig vil udmønte sig i højere indtjening.

 

Pessimisten påpeger at den nuværende værdiansættelse af selskabet reflekterer, at Coloplast er ledende indenfor branchen, også inden for innovation. Der er risiko for fortsat prispres i udvalgte markeder (som oplevet i Frankrig), der vil reducere vækst og indtjening på den korte bane. Endelig kan konkurrencen spidse til, hvilket kræver yderligere investeringer og dermed ringere lønsomhed end forventet.

 

Kristian Horup ejer ikke aktier i Coloplast.