Trafiklys

Finanstilsynet har indført en risikomærkning af investeringsprodukter efter deres risiko.

Grøn farve tildeles produkter, hvor tabsrisikoen er lille og som er enkle at gennemskue. Grønne produkter kan eksempelvis være statsobligationer og danske realkreditobligationer.

Gul farve tildeles produkter, hvor der er en risiko for at tabe hele eller dele af det investerede beløb, og hvor produktet er enkelt at gennemskue. Gule produkter kan eksempelvis være aktier og investeringsforeningsbeviser.

Rød farve tildeles produkter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller produktet er vanskeligt at gennemskue. Røde produkter kan eksempelvis være strukturerede obligationer og swap-lån.

Der stilles særlige krav om certificering af rådgivere, der skal rådgive om røde produkter.