Kursrisiko

Kursrisiko er risikoen for, at kursen efter køb af en aktie eller et andet værdipapir vil falde, sådan at man ender med at måtte sælge til en lavere kurs.

Ved køb af værdipapirer i udenlandsk valuta vil der samtidig være en risiko for valutakursændringer.Læs mere


Tilbage til leksikon