Teknisk analyse

Ugens Tekniske Analyse: DSV stiger igen

Billede
Genmab-aktien er tilbage på niveauet fra starten af året, men er tæt på at blive købsaktuel. DSV-aktien har haft en pause, men stiger nu igen. Det tyske DAX-indeks bevæger sig sidelæns, men der er svage indikationer på, at det vil stige. Desuden er der momentum i finsk producent af bildæk.
Billede

Af
Rasmus Mühlback Hansen

Teknisk analytiker

Hvilken vej skal det tyske DAX indeks?
Det tyske Dax indeks er begyndt at bevæge sig sidelæns mellem modstandsniveauet omkring 15.800 og støtteniveauet omkring 14.700.

Det betyder at indekset er i en sidelæns trendkanal og at du derfor bør afvente et brud på enten modstand eller støtte før du handler indekset. RSI bevæger sig sidelæns, men er over middelværdien 50, hvilket svagt indikerer yderligere opgang for indekset.

MACD er svagt faldende men over middelværdien 0, hvilket hverken taler for at aktien skal stige eller falde. Alt i alt ser det hverken positiv eller negativt ud for indekset da RSI har en svag positiv tendens og MACD har en svag negativ tendens.

Du bør derfor afvente et brud på enten støtte eller modstand før du handler indekset. Bryder indekset under støtteniveauet kan du vælge at shorte indekset med et kursmål nede omkring 13.800.

Hvis indekset derimod bryder op over modstandsniveauet, kan du vælge at købe indekset med et kursmål oppe omkring 18.000.

Følgende handelsstrategi kan anvendes hvis du gerne vil handle indekset nu:
Købskurs 15.850,00 eller 14.650
Kursmål 18.000,00 eller 13.800
Stop loss 15.000,00 eller 15.000
Risk/Reward 2,53 eller 2,43

Klik på grafen for at se den i fuld størrelse.

Billede

Er det nu du skal købe Genmab?
Det danske biotekselskab Genmab oplevede et større fald i starten af året men aktien har været nede og ramme bunde og ligger nu omkring samme niveau som i starten af året.

Aktien er tæt på at bryde toppen fra starten af året og aktien er dermed tæt på at blive købsaktuel. Den røde pil på grafen viser hvor aktien har nærmeste støtteniveauet og den grønne indikerer hvor aktien er i gang med at bryde modstand omkring 2.700 kr.

RSI er stigende og er over middelværdien 50, hvilket understøtter et brud på modstand og peger på yderligere stigninger for aktien.

MACD er også stigende og er over middelværdien 0, hvilket støtter op om et brud på modstandsniveauet samt yderligere stigninger.

Volumen er positiv og på et nogenlunde niveau, hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige.

Aktien ser derfor positiv ud med støtte fra RSI, MACD og volumen som all taler for at aktien skal stige yderligere. Du kan derfor godt købe aktien nu, og satse på at aktien bryder op over modstandsniveauet og fortsætter mod nye højder.

Følgende handelsstrategi kan anvendes hvis du gerne vil handle aktien nu:
Købskurs 2.750
Kursmål 3.300
Stop loss 2.500
Risk/Reward 2,20

Klik på grafen for at se den i fuld størrelse.

Billede

Fortsætter opturen for DSV?
Den danske transport- og logistikvirksomhed DSV nyder godt af problemerne med verdens forsyningskæder.

Det betyder også at aktiekursen er skudt i vejret det sidste halve år, og spørgsmålet er, om denne optur kan fortsætte.

Aktien har haft en lille pause de sidste to måneder, men er nu begyndt at stige igen, hvilket kunne tyde på at opturen fortsætter.

Den grønne pil på grafen viser, hvor aktien har brudt modstand, og den røde pil indikerer hvor aktien har nærmeste støtteniveauet og dermed hvor man bør placere sit stop loss.

Aktien har brudt et mindre modstandsniveau omkring 1.500 kr. og har nærmeste støtteniveau ved bunden omkring 1.425 kr.

RSI bevæger sig sidelæns, men er over middelværdien 50, hvilket svagt understøtter bruddet på modstand.

MACD bevæger sig også sidelæns, og er over middelværdien 0, hvilket også støtter op om bruddet på modstandsniveauet. Volumen er positiv og på et nogenlunde niveau, hvilket taler for yderligere stigninger for aktien.

Aktien ser positiv ud med støtte fra RSI, MACD og Volumen, som alle taler for at aktien skal stige yderligere. På baggrund af alt det ser det ud til at opturen kan fortsætte for aktien og det ligner dermed et godt tidspunkt at købe aktien.

Hvis du gerne vil handle aktien nu, kan du anvende følgende handelsstrategi:
Købskurs 1.550
Kursmål 2.000
Stop loss 1.400
Risk/Reward 3

Klik på grafen for at se den i fuld størrelse.

Billede

Skal du investere i finske bildæk?
Den finske dækproducent Nokian Tyres, også kendt som Nokian Renkaat, har brudt et modstandsniveau omkring 32 euro og er nu på vej mod næste store modstandsniveau omkring 42 euro.

Aktien er interessant i en verden, hvor vi alle skal køre i flere elbiler som slider dæk meget hurtigere end biler som kører på benzin og diesel.

RSI er svagt stigende og over middelværdien 50, hvilket svagt understøtter bruddet på modstand.

MACD er også svagt stigende og over middelværdien 0, hvilket støtter op om bruddet på modstandsniveauet og indikerer yderligere stigninger. Volumen er på et lavt niveau og blandet, hvilket taler lidt imod at aktien skal fortsætte med at stige.

Der kan dermed være tale om et falsk brud på modstand og at aktien derfor skal tilbage ned under modstandsniveauet. Aktien oplever dog momentum hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige.

Alt i alt ser det positivt ud for aktien med støtte fra både RSI og MACD som begge taler for at aktien skal stige yderligere, og du kan derfor med fordel købe aktien nu, men du bør have et tæt stop loss da der kan være tale om et falsk brud.

Du kan anvende nedenstående strategi hvis du gerne vil handle aktien:
Købskurs 35,00
Kursmål 42,00
Stop loss 32,00
Risk/Reward 2,33

Klik på grafen for at se den i fuld størrelse.

Billede

Begreber:
•    RSI - Relative Strength Index – måler styrken på dage med kursstigning i forhold til styrken på dage med kursfald. RSI bruges til at kortlægge den aktuelle og historiske styrke eller svaghed baseret på slutkurserne i en nylig handelsperiode.
Hvis RSI stiger - og gerne over 50, som er midtpunktet i intervallet – vil det ofte indikere opadgående trend. Hvis RSI er stigende og over 50 er det et positivt signal. Hvis RSI derimod er faldende og under 50 er det et negativt signal.
Hvis aktiekursen er stigende, men RSI faldende, kan det antyde et forestående fald i aktiekursen – og omvendt.

•    MACD - Moving Average Convergence Divergence – måler forholdet mellem flere glidende gennemsnit og er designet til at afsløre ændringer i styrke, retning, momentum og varighed af en trend i en aktiekurs. Når et kort glidende gennemsnit, dvs et glidende gennemsnit baseret på en kort periode, krydser et eller flere lange glidende gennemsnit, udløses et købssignal. MACD vil da stige til over nul.
Hvis MACD stiger - og gerne over nul – vil det ofte indikere en opadgående trend. Hvis MACD er stigende og over nul er det et positivt signal. Hvis MACD derimod er faldende og under nul er det et negativt signal.
Ligesom for RSI gælder det, at hvis MACD er faldende, men aktiekursen stigende, så kan det antyde, at aktiekursen kommer til at falde - og omvendt.

•    Volumen er antallet af aktier, som bliver handlet. Volumen bruges til at se, om et brud på modstand er ægte, hvilket vil sige om aktien skal videre op, eller om det er et falsk brud, og at aktien måske så falder tilbage under modstand igen. Ægte brud er kendetegnet ved høj volumen, mens falske brud sker ved svag volumen. Jo højere volumen, desto mere understøttes den videre opgang for aktiekursen.

•    Risk/Reward er forholdet mellem risiko og mulig gevinst, sagt på en anden måde er det afstanden mellem købskurs og kursmålet divideret med afstanden mellem købskurs og stop loss. Risk/Reward skal som minimum være 2,00 ellers bør man ikke købe, idet risikoen vil være for stor i forhold til den mulige gevinst.

•    Momentum går ud på at købe de aktier der er steget mest og sælge dem som er faldet mest, da disse aktier statistisk vil blive ved med at fortsætte i samme retning.

Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber/indeks: ingen

Analyserne i Aktionæren og på www.shareholders.dk er udtryk for skribenternes vurdering af investeringen lige nu. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne.