Skat

IT-nørd forvandler Bitcoins til 10 millioner - Skat tager sin del

Billede
Selvom man købte bitcoins tilbage i 2011 – altså på et tidspunkt, hvor de færreste havde hørt om den slags – udelukker det ikke, at købet kan anses for en spekulationsinvestering. Det har landsretten netop slået fast.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

I dag er det svært at godtgøre, at en investering i Bitcoins og andre kryptovalutaer ikke bliver lavet med spekulation for øje.

Sådan har det dog ikke altid været. For 10 år siden var der kun meget få, der havde hørt om bitcoins. Det var kun it-kyndige, der interesserede sig for det, og i de fleste tilfælde var det snarere teknikken bag end det økonomiske potentiale, der optog dem.

Alligevel konstaterer revisionsselskabet BDO på baggrund af en ny dom, at selv endog meget vage forestillinger om en mulig økonomisk gevinst er fuldt tilstrækkelige til, at det kan koste skat.

Bitcoins blev til 10,4 millioner kroner
Sagen handlede ifølge BDO om en it-udvikler, der i 2011 begyndte at interessere sig for bitcoins. I perioden fra juni 2011 til juni 2012 købte vedkommende i alt 358 bitcoins for et samlet beløb på cirka 12.300 kroner.

I samme periode modtog han 49 bitcoins som gave fra for ham ukendte personer – angiveligt som anerkendelse for hans arbejde med at udvikle en særlig software til opbevaring af bitcoins.

I 2018 solgte han 128 bitcoins – altså knap en tredjedel af sin beholdning – hvilket gav ham en fortjeneste på 10,4 millioner kroner, som skattemyndighederne mente, han skulle betale skat af.

Revisionsselskab: En hård dom
Dette blev tiltrådt af Vestre Landsret med den begrundelse, at markedet for bitcoins allerede dengang udviste så store kursudsving, at muligheden for at kunne sælge med fortjeneste på et senere tidspunkt måtte have indgået i hans overvejelser på købstidspunktet.

Hos revisionsselskabet BDO anser man udfaldet af dommen som hård.

”I vores optik er det en hård dom. Vi håber derfor, at den bliver anket til Højesteret. Vi føler os langt fra overbevist om, at udfaldet ville være blevet det samme, hvis investeringen havde været bare lidt mindre. Sat lidt på spidsen synes dommen at være båret af bakspejlsbetragtninger ud fra udviklingen siden 2017, hvor handlen med bitcoins især begyndte at tage fart. Det faktum, at der også var kursudsving på bitcoins i 2011/12 kan på ingen måde sammenlignes med den kursudvikling, der er set på bitcoins siden 2014, ligesom mængden af bitcoins i omløb dengang var langt mindre. Derfor kunne det være interessant også at få Højesterets vurdering af sagen,” skriver revisor hos BDO Helle Rimmen Sieker Andreasen i en kommentar til dommen.

Du kan læse mere om sagen og dommen på Skats hjemmeside her.